(0)

Vykdomi projektai

Lietuvos kaimo turizmo asociacija įgyvendinant projektą "Inovacijos kaimo turizmo verslui", realizuos inovatyvias kaimo turizmo paslaugų kūrimo ir tobulinimo, rinkodaros bei turizmo sektoriaus darbuotojų mokymų veiklas. Įgyvendintos tinklapio tobulinimo priemonės palengvins kompleksinį kaimo turizmo paslaugų pateikimą ir tiesioginį jų užsakymą. Sustiprintas prekės ženklas „Atostogos kaime“ pagerins asociacijos ir jos narių poziciją rinkoje, kokybiškų kaimo turizmo paslaugų pasiekiamumą bei patrauklumą. Įvykdžius kaimo turizmo sektoriaus darbuotojų mokymus, inovatyvūs verslininkai taps konkurencingesni apgyvendinimo rinkoje, gebės kurti, diegti ir naudotis inovacijomis.


Pilnas projekto pavadinimas "Miško maršrutų kūrimas Lietuvoje ir Latvijoje. Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršruto plėtra Lietuvoje". Šio projekto metu bus sukurti, išvystyti bei viešinami du maršrutai – Miško Takas Latvijoje ir Lietuvoje bei Baltijos Pajūrio Pėsčiųjų Maršrutas Lietuvoje. Abu keliai bus sujungti su jau egzistuojančiais ilgo atstumo pėsčiųjų maršrutais ir taip bus užpildyta trūkstama atkarpa ilgo atstumo pėsčiųjų takų tinkle.


Lietuvos kaimo tinklo komunikacijos projektu Kaimo turizmo vaidmuo kaimo plėtros procesuose – vietinio maisto ir edukacinių veiklų skatinimas siekiame paskatinti bendradarbiavimą tarp paslaugų tiekėjų kaime, populiarinti vietinio maisto idėją, organizuoti edukacines veiklas ir kurti konkurencingus agroturizmo produktus, įtraukiant tautinį paveldą, pristatyti atvirus ūkius ir jų veiklą, pasinaudojant Kaimo plėtros programos paramos galimybėmis.


Projekto metu planuojama vykdyti tematinius specialiuosius mokymus, po kurių darbas su klientais taps efektyvesnis ir sklandesnis, išaugs projekte dalyvaujančių įmonių darbuotojų efektyvumas, padidės darbo našumas, pardavimų apimtys,  darbuotojai įgis ar tobulins savo žinias bei profesinius įgūdžius, ženkliai pakels savo kompetenciją, kas leis jiems sustiprinti savo pozicijas rinkoje, jie taps konkurencingesni, paklausesni darbo rinkoje, bus užtikrintas jų profesinis mobilumas.


Projekto metu bus surinkta ir susisteminta medžiaga apie 30 lietuviškų liaudies amatų, šių amatų produktus, edukacines ar parodomąsias programas ir UNESCO paveldo objektus Lietuvos prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose. Apie minėtus kultūros paveldo objektus bus sukurti vaizdo filmai ir foto medžiaga. Projekto metu bus sukurtas elektroninis žemėlapis su pažymėtomis amatų vykdymo ir/ar edukacinių amatų programų demonstravimo, materialiųjų UNESCO paveldo objektų vietomis; sukurti el. lankstinukai. Visas sukurtas turinys bus integruotas į internetinės svetainės www.atostogoskaime.lt polapį "Lietuvos amatų ir UNESCO objektų gidas".


STORIE projekto, finansuojamo pagal Erasmus+ programą, metu bus kuriama tarptautinė mokymosi programa, kuri bus visiems laisvai prieinama internete. Šio projekto tikslas – parengus mokymosi programą, pagerinti mažų kaimo kompanijų konkurencingumą ir kompetenciją turizmo produktų kūrimo ir rinkodaros srityje, plėtojant jų įgūdžius bei gebėjimus kurti, ir skatinti tvaraus turizmo produktus, pagrįstus nematerialiu kultūros paveldu.


Baltijos jūros regiono valstybių kaimiškose teritorijose vietiniai maisto gamintojai ir smulkūs  ūkininkai dažniausiai yra susikūrę į mažas šeimos verslo įmones. Projekto tikslas yra sukurti tvarų ir lankstų verslo modelį B2B (verslas verslui), kuris galėtų būti pritaikomas vietiniams maisto tinklams. Šis modelis leistų sukurti sklandžias trumpalaikes tiekimo grandines vietos ir regionų lygmeniu bei skatintų kaimo vietovėse smulkaus verslo augimą vietos maisto sektoriuje.


Įvykdyti projektai

Europoje, taip pat Latvijoje ir Lietuvoje auga susidomėjimas senosiomis sodo augalų veislėmis ir jų perdirbimo produktais, kaip gamtiniu ir kultūriniu paveldu. Tačiau potencialūs lankytojai prarandami, neegzistuojant informacijai ir turistiniams maršrutams. Galimi gamtinio paveldo objektai nepritaikyti turistams. Projekto pagrindinis tikslas – padidinti autentiškų kolekcijų patrauklumą ir prieinamumą.

 


 

Projektas skirtas darniai kultūrinio paveldo išsaugojimo plėtrai ir kultūrinio paveldo paslaugų bei produktų skatinimui, siekiant padidinti turistų skaičių programos įgyvendinimo teritorijoje. Pagrindinis projekto tikslas yra darnaus tarpvalstybinio kultūrinio paveldo skatinimas per agroturizmo produktus programos teritorijoje Latvijoje ir Lietuvoje.

 


Projektu bus siekiama viešinti Lietuvos tradicinį maistą bei, vykdant e-rinkodaros priemones, skatinti turizmo produktų bei paslaugų žinomumą šalyje ir užsienyje. Projekto metu visuose Lietuvos etnografiniuose regionuose bus surinkta ir susisteminta medžiaga apie 65 kulinarinio paveldo objektus, jų gaminimo vietas, sukurti vaizdo filmai ir foto medžiaga. Sukurtas turinys bus patalpintas svetainėje www.skoniukelias.lt.


Asociacijos koordinuojamas Erasmus + projektas padės vystytis Europos turizmo sektoriui, išmaniai panaudojant skaitmeninę rinką ir IT galimybes. Juo siekiama prisidėti prie smulkaus ir vidutinio vystymo. Išskirtinis dėmesys skiriamas kaimo turizmo sektoriui, kuriame juntamas reikiamų gebėjimų, resursų ir žinių, reikalingų sukurti ar padidinti savo verslumą internetinėje erdvėje, trūkumas.           

 

 

 

 

 


Baltijos jūros kulinarinio maršruto svetainė pristato kiekvienos šalies maisto tradicijas, siūlo geriausius receptus ir nuorodos į nacionalines svetaines, kuriose galima rasti daugiau informacijos bei vietos restoranų, kavinių ir barų miestuose ir kaimo vietovėse kontaktus.


Projektu siekiama skatinti ir plėtoti kaimo turizmo pasiūlą senjorams. Projekto partneriai vykdo veiklas, kurios padės vystyti apgyvendinimo paslaugas senjorams bei nustatyti gaires kaimo turizmo paslaugų teikėjams, priimantiems savo sodybose senjorus turistus.

 

 

 

 

 


Vykdytų LKTA projektų suvestinė

Partneriai