(0)

Ekoturizmo sprendimai smulkiems kaimo verslininkams Europos žaliojoje juostoje Lietuvoje

European Green Belt projekto “Ekoturizmo sprendimai smulkiems kaimo verslininkams Europos žaliojoje juostoje Lietuvoje” (Eco-tourism solutions for the small rural entrepreneurs along EGB in Lithuania) tikslas populiarinti ekoturizmą Lietuvoje, didinti aplinkosauginį švietimą ir visuomenės sąmoningumą bei turistų supratimą apie Žaliosios Juostos regioną Lietuvoje.

Projekto idėja:

 • Išmokinti vietinius verslininkus pastebėti ir į savo veiklą įtraukti vietinius išteklius.
 • Ugdyti smulkius vietos verslininkus kaip plėtoti ekologišką turizmo verslą.
 • Sukurti lengvai prieinamą duomenų bazę, kurioje būtų patalpinti ekoturizmo verslai bei juos supantys gamtiniai ir kultūriniai objektai.
 • Padėti parengti ir reklamuoti tvaresnius turizmo produktus Lietuvoje Europos Žaliosios Juostos teritorijoje.

Kas bus padaryta:

 • Bus sukurtos dvi metodologijos:
  1. Ekoturizmo įsivertinimo ir plėtros metodika vietiniams verslininkams, kuri bus tarsi vadovas įsivertinant ir plėtojant ekoturizmo paslaugas, naudojant tvarius gamtos išteklius.
  2. Ekoturizmo metodologija keliautojams, suteikianti žinių, kaip keliauti tvariai.
 • Bus surengti 4 seminarai, kurių metu supažindinsime vietos verslininkus kaip kurti tvarų verslą ir ekoturizmo paslaugas.
 • Bus pradėtas bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis Lietuvoje Europos Žaliosios Juostos teritorijoje.
 • Bus sukurta ekologinio turizmo paslaugų, įtraukiant gamtos ir kultūros objektus, duomenų bazė, kuri bus laisvai visiems prieinama svetainėje www.atostogoskaime.lt.
 • Socialiniuose tinkluose bus vykdoma viešinimo kampanija, skirta populiarinti Žaliąją juostą kaip tikslinį darnaus turizmo regioną.

Projekto vykdymo teritorija: Europos Žaliosios Juostos teritorija Lietuvoje – Šilutės rajonas, Klaipėdos miestas ir rajonas, Palanga bei Šventoji.

Projekto pradžia: 2022 m. lapkričio 1 d.

Projekto pabaiga: 2023 m. spalio 31 d.

Projektui įgyvendinti skirta 39 988,04 €.

Projekto svetainėhttps://www.europeangreenbelt.org

Šis projektas įgyvendinamas gavus Europos Sąjungos projekto BESTbelt finansinę paramą. Už šio projekto turinį atsako tik Lietuvos kaimo turizmo asociacija ir jokiu būdu negalima laikyti, kad jis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Partneriai