Unesco objektai

Kultūros ir gamtos paveldas – kiekvienos tautos ir visos žmonijos neįkainojamas turtas, atskleidžiantis jos tapatumą. Vertybės įrašytos į Pasaulio paveldo sąrašą, kuris įsteigtas ir palaikomas nuo 1972 metų, suteikia ne tik pasididžiavimo jausmą, bet reikalauja atsakomybės bei solidarumo išsaugant reikšmingą žmonijos paveldą ateinančioms kartoms. UNESCO objektai priklauso visoms pasaulio tautoms, nepriklausomai nuo teritorijos, kurioje jos yra. 2019 metais į UNESCO sąrašą buvo įtrauktos vertybės, esančios 193 valstybėse.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo