(0)

Apie LKTA

LKTA istorija

Lietuvos kaimo turizmo asociacija (toliau - Asociacija, LKTA) veiklą pradėjo 1997 m., kuomet nariais buvo tik 17 sodybų. Iki šių metų narių skaičius išaugo 24 kartus: 2019 m. kovo 12 d. duomenimis Asociacija vienija 406 narius.

Per 25 Asociacijos gyvavimo metus kaimo turizmo sodybos, teikdamos įvairias poilsio paslaugas, tapo mažais kultūros centrais, kuriuose vyksta šeimos ir įmonių šventės, dailininkų plenerai, drožėjų ir skulptorių kūrybinės stovyklos, vaikų vasaros stovyklos, konferencijos ir seminarai.

Nuo 2015 m., pakeitus LKTA Įstatus, LKTA nariais gali būti ne tik kaimo turizmo paslaugų teikėjai, bet ir kitas turizmo paslaugas kaime teikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys.

LKTA tikslai

  • vienyti fizinius ir juridinius asmenis, vykdančius kaimo turizmo veiklą ir/ar kitas turizmo paslaugas kaime;
  • atstovauti Asociacijos narių interesams įvairiose institucijose ir organizacijose;
  • koordinuoti Asociacijos narių veiklą plėtojant kaimo turizmą Lietuvoje;
  • rengti seminarus, konferencijas, muges, parodas, metodines priemones, informacinius biuletenius asociacijos ir jos narių veiklos klausimais;
  • kelti Asociacijos narių kvalifikaciją, organizuoti stažuotes šalyje ir užsienyje;
  • analizuoti kaimo turizmo paslaugų paklausą šalies viduje ir užsienyje;
  • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis analogiškomis organizacijomis, būti jų nare;
  • dalyvauti rengiant ir svarstant naujus Lietuvos Respublikos įstatymų projektus, reglamentuojančius Asociacijos ir jos narių veiklą;
  • vykdyti Asociacijos rinkodarą, kokybės kontrolę, klasifikaciją.

 

Lietuvos kaimo turizmo asociacija / LKTA

Adresas: K. Donelaičio g. 2-201, LT-44213 Kaunas
Įmonės kodas 135029913
A/S LT25 4010 0425 0277 9867, Luminor bankas


Partneriai