(0)

Narystė

Lietuvos kaimo turizmo asociacijos teikiama nauda nariams

Lietuvos kaimo turizmo asociacija:

1) atstovauja Asociacijos narių interesus įvairiose institucijose ir organizacijose;

2) vykdo įvairias rinkodaros priemones:

  • visos sodybos-nariai publikuojami www.atostogoskaime.lt puslapyje;
  • dalyvauja ir skleidžia informaciją apie savo narius tarptautinėse parodose, kongresuose ir kt. renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.  Pastaraisiais metais LKTA dalyvavo Izraelio, Lietuvos, Airijos, Rusijos, Lenkijos, Graikijos, Rumunijos, Austrijos, Baltarusijos, Vokietijos tarptautinėse parodose bei kongresuose.
  • leidžia LKTA sodybų katalogus, žemėlapius įvairiomis kalbomis skirtingomis temomis;
  • dalyvauja įvairiose žiniasklaidos - radijo, televizijos, spaudos priemonėse (vienas iš projektų pavyzdžių - laidų ciklas Žinių radijuje "Atostogos kaime").
  • organizuoja Lietuvos bei užsienio žurnalistų infoturus, po kurių vėliau publikuojami straipsniai, rodomos TV laidos.

3) vykdo lobistinę veiklą, kurios tikslas - kuo palankesni veiklą reglamentuojantys teisės aktai kaimo turizmo sodyboms;

4) teikia nariams konsultacijas ir vykdo narių šviečiamąją veiklą (rengia įvairius mokymus ir seminarus) rinkodaros, teisės, buhalterijos vedimo ir kt. klausimais;

5) organizuoja gerosios patirties keliones: 2012 į Slovėniją ir Rumuniją, 2014 m. - Austriją, 2015 m. – Kiprą; 2016 m. – Pietų Italiją; 2017 m. - Gruziją; 2018 m. - Ispaniją.

6) bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis analogiškomis organizacijomis, kartu vykdo įvairius projektus;

7) analizuoja kaimo turizmo paslaugų paklausą šalies viduje ir užsienyje, duomenis apibendrina ir pateikia galimas plėtros tendencijas.