(0)

Asociacijos narių teisės

Asociacijos narių teisės

1. Dalyvauti ir balsuoti Asociacijos Visuotiniame narių susirinkime;

2. Rinkti ir būti renkamas į Asociacijos valdymo organus;

3. Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

4. Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

5. Dalyvauti, kuriant ir įgyvendinant Asociacijos projektus ir programas,

6. Teikti pasiūlymus, susijusius su Asociacijos veiklos tobulinimu;

7. Naudoti Asociacijos ženklą (ženklus) simbolius Asociacijos Tarybos nustatyta tvarka;

8. Ginčyti teisme valdymo organų sprendimus ar veiksmus, jei jie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, šiems Įstatams ar Asociacijos tikslams;

9. Kitas šiuose Įstatuose ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises.

Partneriai