(0)

Asociacijos narių pareigos

Asociacijos narių pareigos

1. Laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, šių Įstatų, aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje bei vykdyti Asociacijos valdymo organų sprendimus;

2. Visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka mokėti stojamąjį įnašą (mokestį), nario mokesčius, kitus tikslinius mokėjimus:

SODYBOS

  • Kiekviena apgyvendinimo vieta yra įvertinta 2 Eur, o kiekvienas gandras - 25 Eur, kai sumokama iki einamųjų metų balandžio 30d.
  • Kiekviena apgyvendinimo vieta yra įvertinta 2,2 Eur, o kiekvienas gandras - 27,50 Eur, kai sumokama nuo einamųjų metų gegužės 1d. iki rugpjūčio 31 d.
  • Kiekviena apgyvendinimo vieta yra įvertinta 2,3 Eur, o kiekvienas gandras - 28,75 Eur, kai sumokama nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki einamųjų metų lapkričio 30 d.

KITŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAI

  • Moka nekintamą kasmetinį 50 EUR mokestį.

 

3. Saugoti ir tinkamai naudoti jam patikėtą Asociacijos turtą ir lėšas;

4. Išlaikyti gerą Asociacijos vardą, įvaizdį, laikytis profesinės ir verslo etikos;

5. Palaikyti Asociacijos interesus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių daryti žalą Asociacijos įvaizdžiui ir veiklai;

6. Laikyti paslaptyje visas procedūras, sprendimus ir dokumentus, kurie Visuotinio narių susirinkimo arba Tarybos sprendimu yra pripažinti konfidencialiais;

7. Raštu informuoti Asociaciją apie tai, kad baigėsi arba buvo nutraukti nario įgaliotojo asmens įgalinimai.

Partneriai