(0)

Asociacijos narių pareigos

Asociacijos narių pareigos

1. Laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, šių Įstatų, aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje bei vykdyti Asociacijos valdymo organų sprendimus;

2. Visuotinio narių susirinkimo (2022 m.) nustatyta tvarka mokėti stojamąjį įnašą (mokestį), nario mokesčius, kitus tikslinius mokėjimus:

SODYBOS

  • Kiekviena apgyvendinimo vieta yra įvertinta 3,5 Eur, o kiekvienas gandras - 32 Eur, kai sumokama iki einamųjų metų gegužės 31 d.
  • Kiekviena apgyvendinimo vieta yra įvertinta 3,85 Eur, o kiekvienas gandras - 35,20 Eur, kai sumokama nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.
  • Kiekviena apgyvendinimo vieta yra įvertinta 4,03 Eur, o kiekvienas gandras - 36,80 Eur, kai sumokama nuo einamųjų metų spalio 1 d. iki einamųjų metų lapkričio 30 d.

KITŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAI

  • Moka nekintamą kasmetinį 100 Eur mokestį.

 

3. Saugoti ir tinkamai naudoti jam patikėtą Asociacijos turtą ir lėšas;

4. Išlaikyti gerą Asociacijos vardą, įvaizdį, laikytis profesinės ir verslo etikos;

5. Palaikyti Asociacijos interesus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių daryti žalą Asociacijos įvaizdžiui ir veiklai;

6. Laikyti paslaptyje visas procedūras, sprendimus ir dokumentus, kurie Visuotinio narių susirinkimo arba Tarybos sprendimu yra pripažinti konfidencialiais;

7. Raštu informuoti Asociaciją apie tai, kad baigėsi arba buvo nutraukti nario įgaliotojo asmens įgalinimai.

Partneriai