(0)

Išstojimas iš asociacijos

Iš Asociacijos išstojama parašius prašymą bei įvykdžius nario mokesčio įsipareigojimus. 

Pašalintam arba išstojusiam iš Asociacijos asmeniui nario mokestis ir kiti tiksliniai mokėjimai negrąžinami.

Partneriai