(0)

Priėmimo į LKTA tvarka

Priėmimo į LKTA tvarka 2019 m.

 

2015 m. pakeitus Asociacijos įstatus, Asociacijos nariais gali būti ne tik apgyvendinimo paslaugų teikėjai, bet ir kiti turizmo paslaugų teikėjai kaime, pvz. edukacinių programų vykdytojai, amatininkai, ūkininkai, gidai, maitinimo paslaugų teikėjai ir t.t.

 

1. Teikiamas prašymas Asociacijos Tarybai.

Juridinis asmuo pateikia ir nutarimą (protokolo išrašą) apie pageidavimą tapti Asociacijos nariu. Narystė Asociacijoje neriboja atskirų jos narių veiklos, jei ši veikla nėra nukreipta prieš Asociaciją.

Prašymas stoti į LKTA ir nario duomenų anketa APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKĖJUI (SODYBŲ)

Prašymas stoti į LKTA ir nario duomenų anketa KITŲ PASLAUGŲ TEIKĖJUI (NE SODYBŲ)

Užpildytą, pasirašytą ir skenuotą prašymą siųsti adresu kristina@atostogoskaime.lt.

 

2. LKTA administracija siunčia būsimam nariui Stojamojo mokesčio pranešimą, sumokamas vienkartinis stojamasis mokestis.

2016 m. kovo 16 d. LKTA pakartotinio Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, protokolo Nr. VNS 16/2, apgyvendinimo paslaugų teikėjų stojamasis mokestis apskaičiuojamas pagal apgyvendinimo vietų skaičių, taikant 4 Eurų už kiekvieną apgyvendinimo vietą tarifą.

Remiantis 2015 m. rugsėjo 17 d. LKTA Tarybos sprendimu, protokolo Nr. T-15/05, turizmo kaime paslaugų teikėjų stojamasis mokestis lygus 50 Eurų.

 

3. Sumokėjus stojamąjį mokestį, vykdomas pirminis sodybos vertinimas klasifikacinės kategorijos nustatymui.

 

4. Sodybos vertinimo rezultatai pateikiami LKTA Tarybai, kuri tvirtina sodybos narystę bei klasifikacinę kategoriją. Apie klasifikacinės kategorijos kriterijus pagal gandrus skaityti čia.

Tapus LKTA nariu, aktyvuojamas sodybos ar turizmo kaime paslaugų teikėjo profilis svetainėje www.atostogoskaime.lt.

Partneriai