(0)

Kompetencijų ugdymas per darbuotojų mokymą

Lietuvos kaimo turizmo asociacija įgyvendina projektą pagal priemonę Kompetencijos LT.

Projekto pavadinimas: Kompetencijų ugdymas per darbuotojų mokymą

Projekto numeris: 09.4.3-ESFA-K-814-02-0025.

Projekto metu planuojama vykdyti tematinius specialiuosius mokymus, po kurių darbas su klientais taps efektyvesnis ir sklandesnis, išaugs projekte dalyvaujančių įmonių darbuotojų efektyvumas, padidės darbo našumas, pardavimų apimtys, darbuotojai įgis ar tobulins savo žinias bei profesinius įgūdžius, ženkliai pakels savo kompetenciją, kas leis jiems sustiprinti savo pozicijas rinkoje, jie taps konkurencingesni, paklausesni darbo rinkoje, bus užtikrintas jų profesinis mobilumas.

Projekte dalyvaus 48 mažos įmonės. Projekto įgyvendinimo metu bus apmokyti 481 darbuotojas. Visi mokymuose dalyvavę asmenys gaus mokymų baigimo pažymėjimus.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Kompetencijos LT“.

Bendras projekto biudžetas yra 489 722,05 Eur, iš kurių 357 364,29 Eur finansuojama iš Europos socialinio fondo.

Partneriai