(0)

Karinis paveldas

LL-00052 “Baltijos šalių karinio paveldo turizmo produkto plėtra Lietuvoje ir Pietų Latvijoje” (akronimas Military Heritage II)

Projekto tikslai

Bendras projekto tikslas – didinti karinio paveldo vaidmenį turizmo srityje bei ekonomikos plėtroje, kuriant Baltijos šalių karinio paveldo turizmo produktą Lietuvoje ir Pietų Latvijoje.

Projekto rezultatai

  • Adaptuotos karinio paveldo turizmo produktų kūrimo gairės, paremtos jau egzistuojančiomis Latvijos ir Estijos gairėmis, kurios padės turizmo paslaugų teikėjams.
  • Integruota ~300 karinio paveldo objektų.
  • Internetinė svetainė www.militaryheritagetourism.info bus papildyti Lietuvos ir Latvijos informacija, lankytinais objektais, istorijomis bei maršrutais.
  • Sukurti turistiniai maršrutai.
  • Bus parengti audiogidai atrinktiems objektams Žemaitijoje, Latgaloje, Žiemgaloje.
  • 4 karinio paveldo turizmo objektai Latgaloje ir Žemaitijoje bus patobulinti taikant inovatyvius sprendimus.
  • Išleisti du leidiniai: Baltijos šalių karinio paveldo apžvalginis kelionių žemėlapis ir Baltijos šalių karinio paveldo kelionių vadovas.
  • Siekiant padidinti susidomėjimą Baltijos šalių karinio paveldo turizmu ir pasiekti tarptautinę tikslinę auditoriją, bus surengtas tarptautinis žiniasklaidos turas.

Tarpvalstybinis požiūris apima subalansuotą visų partnerių indėlį ir stiprų vietos dalyvavimą, siekiant užtikrinti produkto kokybę ir vientisumą. Karinio paveldo turizmo produktas visos Baltijos mastu – nauja koncepcija. Projektas sujungs atskiras vietoves ir objektus kaimo vietovėse į suinteresuotųjų šalių tinklą, kuris įgalins organizacijų bendradarbiavimą, informacijos mainus ir mokymąsi vieniems iš kitų.

 

Projekto partneriai:

Latvijos kaimo truizmo asociacija "Lauku celotajs"

Latgalos regiono turizmo asociacija

Žiemgalos planavimo regionas

Žemaitijos nacionalinis parko direkcija

 

Projekto biudžetas 641 927,48 EUR. Iš jų bendras Europos regioninės plėtros fondo finansavimas 513 541,98 EUR.

Projekto trukmė nuo 2024-01-01 iki 2025-12-31.

Projekto aprašymas programos svetainėje: www.latlit.eu/theprojects/extending-the-baltic-military-heritage-tourism-product-in-lithuania-and-south-latvia/

Oficiali ES svetainė: www.europa.eu

Projekto svetianė: https://militaryheritagetourism.info/en

 

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako tik Lietuvos kaimo turizmo asociacija ir jis jokiu būdu negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.

Partneriai