(0)

Kultūrinis šeimų laisvalaikis Lietuvos kaime

Lietuvos kaimo turizmo asociacija įgyvendina projektą pagal priemonę 12.0.1-CPVA-K-204 Komunikacija apie ES investicijas

Projekto pavadinimas: „Kultūrinis šeimų laisvalaikis Lietuvos kaime“

Projekto numeris: 12.0.1-CPVA-K-204-02-0023

Projektu „Kultūrinis šeimų laisvalaikis Lietuvos kaime“ bus siekiama prisidėti prie ES komunikacijos „Kurianti Lietuva“ krypties įgyvendinimo ir skatinti Lietuvos šeimas su vaikais pažinti lietuviškus tradicinius amatus bei kulinarinį paveldą, o kaimo turizmo verslininkus – užsiimti tradicijų puoselėjimu bei edukacinių programų vykdymu.

Tam tikslui pasiekti bus vykdoma komunikacijos kampanija „Į kaimą – pažinti lietuviškų tradicijų“. Jos metu bus sukurta ir internete platinama 11 vaizdo klipų, vykdoma komunikacija socialiniuose tinkluose bei suorganizuotas nuotolinis seminaras. Vaizdo klipai ir pranešimai socialiniuose tinkluose kvies Lietuvos šeimas su vaikais pažinti krašto tradicijas, dalyvaujant amatų bei kulinarinio paveldo edukacinėse programose.

Taip bus keičiama gyventojų nuostata – įdomu pažinti savo kraštą, kultūrą, istoriją, įvairovę bei žinoti, kur gyveni. Taip pat projekto įgyvendinimo metu bus suorganizuotas seminaras kaimo turizmo verslininkams. Seminare išdėstyta medžiaga bei pranešimais socialiniame tinkle bus siekiama pakeisti kaimo turizmo verslininkų nuostatas – panaudojant nacionalines, kultūrinio tautinio paveldo idėjas, sukurti naujas paslaugas – įdomias bei inovatyvias amatų bei kulinarinio paveldo edukacines programas ir pristatyti jas vietiniams turistams.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“.

Bendras projekto biudžetas yra 23 767,25 Eur, iš kurių 22 200,99 Eur finansuojama iš Europos socialinio fondo ir 1 566,26 Eur iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Partneriai