(0)

Baltic Sea food

Vietinio maisto tiekimo B2B verslo modelio vystymas Baltijos jūros regione (#R047)

 

Baltijos jūros regiono valstybių kaimiškose teritorijose vietiniai maisto gamintojai ir smulkūs  ūkininkai dažniausiai yra susikūrę į mažas šeimos verslo įmones. Pardavimus jie vykdo vietiniuose turguose arba kontaktuojant telefonu su savo tiesioginiais pirkėjais. Daugumoje regionų veikia įvairūs vietinio maisto tinklai, turintys bendrą rinkodarą ir tarpusavyje besikeičiantys informacija. Tokių tinklų poreikis parodė, jog jis ekonomiškai ir efektyviai padeda realizuoti vietinių gamintojų produkciją. Tačiau šių maisto tinklų dalyviais galėtų tapti ir vietiniai restoranai, kaimo turizmo sodybos ar vietinės parduotuvėlės. Projekto tikslas yra sukurti tvarų ir lankstų verslo modelį  B2B (verslas verslui), kuris galėtų būti pritaikomas vietiniams maisto tinklams. Šis modelis leistų sukurti sklandžias trumpalaikes tiekimo grandines vietos ir regionų lygmeniu bei skatintų kaimo vietovėse smulkaus verslo augimą vietos maisto sektoriuje.

Pagrindinis projekto rezultatas – pagerinti nacionalinių ir regioninių organizacijų, dalyvaujančių projekte kompetencijas skatinti ir palaikyti B2B verslo modelio taikymą vietinio maisto tinkluose Baltijos jūros regione.

Projekte dalyvaujantys partneriai:

 • Estijos kaimo reikalų ministerija (Estonia)
 • Latvijos kaimo turizmo asociacija (Latvia)
 • Mecklenburg-Vorpommen Turizmo taryba (Germany)
 • Ystad savivaldybė (Sweden)
 • Latvijos žemės ūkio organizacijų bendradarbiavimo taryba (Latvia)
 • Esbjerg verslo regionas (Denmark)
 • Norvegijos kaimo turizmo ir vietinio maisto asociacija- HANEN (Norway)
 • NGO Estijos kaimo turizmo organizacija (Estonia)
 • Estijos žemės ūkio ir prekybos rūmai (Estonia)
 • Pskov Agrotechnikos kolegija (Russian Federation)
 • State Committee of the Pskov krašto ekonominio vystymosi ir investicijų valstybinis komitetas (Russian Federation)
 • Lahti Taikomųjų mokslų universitetas (Finland)
 • Lietuvos kaimo turizmo asociacija (Lihtuania)
 • Fondas "Polish Nature" (Poland)

Bendras projekto biudžetas yra 2 436 479 EUR, įskaitant Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) paramą 1 624 240,15 EUR, Norvegijos paramą 144 454 EUR ir ENI paramą 45 239,55 EUR.

Projekto vykdymo laikotarpis 2017 m. spalio 1 d. - 2020 m. rugsėjo 30 d.

Projekto kontaktinis asmuo: projekto koordinatorė Vilma Strumskienė, administracija@atostogoskaime.lt

Šis dokumentas parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako Lietuvos kaimo turizmo asociacija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Partneriai