(0)

CORDIALIS

Projektas „Atokių vietovių įtraukimas pasitelkiant skaitmenines kompetencijas ir kultūros paveldą“ (CORDIALIS)

Projekto Nr. 2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544 ​​

Įgyvendinimo laikotarpis 2022-01-01 – 2024-06-30

Projekto koordinatorius: DE L'ART ET D'AUTRE, Prancūzija

 

Projekto partneriai:

TURUN YLIOPISTO, Suomija

WEB PER TUTTI, Italija

LIETUVOS KAIMO TURIZMO ASOCIACIJA, Lietuva

 

COVID-19 liga pakeitė žmonių bendravimą kardinaliai. Tiek švietime, tiek verslo ar asmeniniame gyvenime pradėjome daugiau komunikuoti nuotoliniu būdu. Žinoma, tai atskleidė ir tam tikrų nuotolinio bendravimo problemų. Nors skaitmeninės priemonės yra galingas įrankis padedantis įveikti izoliaciją, daugelis vyresnio amžiaus žmonių stinga žinių kaip naudotis skaitmeninėmis technologijomis ar kaip panaudoti visą jų galimą potencialą.

CORDIALIS projektas finansuojamas pagal Erasmus+ programą bus vystomas 4 Europos šalyse (Prancūzijoje, Italijoje, Suomijoje ir Lietuvoje). Įgyvendinant projektą bus sukurta tarptautinė mokymosi priemonė, kuri bus visiems laisvai prieinama internete. Pagrindinis tikslas – sukurti svetainę kaip edukacinę priemonę, kurioje bus talpinami ir pristatomi visi projekto produktai. Ši platforma užtikrins, kad mokomieji vaizdo įrašai būtų nuolatos pasiekiami, bei visą kitą metodinę medžiagą vartotojai galėtų atsisiųsti nemokamai.

Projekto metu sieksime apmokyti specialistus, kad jie galėtų išnaudoti visą projekto rezultatų potencialą ir pritaikytų tai savo praktikoje. Šio projekto ir partnerių tikslas – identifikuoti pasikartojančias problemas, kylančias nuotolinio kalbų bei neformalaus mokymosi situacijose, pasiūlyti praktinius sprendimus ir priemones motyvacijos, interaktyvumo ir grupės valdymo problemoms spręsti. Daugeliui žmonių virtualūs susitikimai yra nauja bendravimo forma. CORDIALIS projekto partneriai sieks skatinti ir puoselėti virtualaus bendravimo kokybę formaliojo ir neformalaus ugdymo, kultūrinio tarpininkavimo, vietos paveldo ir amatų pristatymo srityse.

Dar vienas projekto tikslas - pagerinti žmonių, gyvenančių atokiose vietovėse, skaitmeninius gebėjimus bei virtualaus mokymosi kokybę. Projekto metu bus sukurtos interaktyvios virtualios meno kampanijos bei vykdomos veiklos, kurios padės vietos amatininkams ir meno profesionalams pristatyti savo amatus, tradicinius įgūdžius ir gaminius. CORDIALIS atkreips dėmesį ir į pagalbą bibliotekininkams bei kitoms kultūros organizacijoms - padės joms organizuoti virtualius kultūros renginius, kas suteiks galimybę organizuoti susitikimus kaimo ir/ar atokiose vietovėse gyvenančiai auditorijai.

Bendras CORDIALIS projekto tikslas – padėti visoms tikslinėms projekto grupėms vertinti ir tobulinti jų skaitmeninius įgūdžius. Bus sukurtas kokybinis savireguliacijos vertinimo ir mokymosi įrankis, pagrįstas vaizdo įrašų analize. Vaizdo įrašų naudojimas kuriant vertinimo ir mokymo priemones užtikrina, kad projekto tikslinės grupės galės remtis turimomis žiniomis ir patirtimi, mokantis ar tobulinant naujus skaitmeninius įgūdžius. Galutiniai projekto rezultatai bus pasiekti remiantis projekto eiga ir iki tol gautomis įžvalgomis bei skirti projekto produktų prieinamumui, reklamai ir tvarumui užtikrinti.

 

Partneriai