(0)

AGRICONT

„EU4Business: Connecting Companies“ projektas „Bendradarbiavimas agroturizme: partnerystės kūrimas ir Lietuvos bei Gruzijos įmonių bendradarbiavimas – AGRICONT

Projekto pradžia – 2021 m. liepos 1 d.

Projekto pabaiga – 2022 m. balandžio 30 d.

Projekto biudžetas 54 469,37 Eur. Eurochambers finansavimui skiria iki 51 745,90 Eur, t.y. 95 proc. projekto sumos.

Pagrindinis projekto partneris – Lietuvos kaimo turizmo asociacija

Projekto partneris – Gruzijos ūkininkų asociacija

 

LKTA ir GFA vykdomo projekto tikslas – pagerinti Lietuvos ir Gruzijos žemės ūkio turizmą ir padidinti jo konkurencingumą. Projekto metu bus atrinktos 7 asociacijos, klasteriai ar kitos turizmo verslą jungiančios įmonės (BSO) kiekvienoje šalyje. Projekto partneriai skatins komunikaciją bei bendradarbiavimą tarp šių įmonių, kad jos įgytų naujų žinių, suprastų savo trūkumus, juos panaikintų bei padidintų savo darbo našumą ir paslaugų spektrą. Įgyvendinant šį projektą bus iškelti institucinio bendradarbiavimo klausimai, bus dalinamasi gerąja patirtimi, atliekamos lyginamosios analizės, keičiamasi žiniomis bei technologiniais atradimais tarp abiejų partnerių šalių. Kadangi tiek Lietuvos, tiek Gruzijos agroturizmo sektoriaus potencialas didžiulis, gyvybiškai svarbu užmegzti tiesioginius ryšius tarp šių šalių įmonių. Įvairūs susitikimai, diskusijos ir atliekamos analizės padės įmonėms įvertinti dabartinę savo poziciją rinkoje, leis suprasti savo veiklos spragas ir, remiantis ekspertų išvadomis, pakeisti ir koreguoti savo strateginio vystymosi tikslus.

Įgijus naujų žinių, projekto dalyviai turės galimybę išplėsti savo siūlomų paslaugų sąrašą. Suprantama, kad dažnu atveju, norint išplėsti jų paslaugų spektrą, ilgainiui reikės įdarbinti papildomų darbuotojų. Todėl šis projektas prisidės prie skurdo mažinimo skirtinguose Lietuvos ir Gruzijos regionuose (tiek kaimo, tiek miesto), kuriant naujas darbo vietas.

 

Aktualios nuorodos: https://connectingcompanies.eu/

Ši informacija atspindi tik autoriaus požiūrį ir yra pilnai jo atsakomybė, todėl Europos Sąjunga negali būti laikoma atsakinga už pateiktą informaciją ir bet kokį jos naudojimą.

Partneriai