(0)

Projekto rezultatai

Agroturizmo produktų vystymas, puoselėjant ūkininkavimo tradicijas Latvijoje ir Lietuvoje AGRIHERITAGE, LLI65 projekto pabaigoje išleidome baigiamąjį leidinį, kuriame pateikta informacija apie projekto veiklas, tyrimus, rezultatus ir išvadas. Leidinį pdf formatu galite rasti ČIA.

 

 

 

 

 

 

Leidinys parengtas įgyvendinant projektą LLI-65 „Agroturizmo produktų vystymas, puoselėjant ūkininkavimo tradicijas Lietuvoje ir Latvijoje“. Projektą finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako Lietuvos kaimo turizmo asociacija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.