(0)

Bažnyčios ir vienuolynai Telšių rajone

Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra
Šventovė randasi Telšiuose. Vėlyvojo baroko ir klasicizmo stiliaus statinys. Bažnyčioje įrengti net septyni altoriai, iš jų dveji centriniai. Antrajame aukšte, centriniame altoriuje yra Šv. Antanui. Šv. Antano paveikslas, kuris tikinčiųjų laikomas stebuklingu. Katedros rūsiuose ilsisi trys Telšių vyskupai - J.Staugaitis, V.Borisevičius, ir P. Ramanauskas.

Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Šventovė turi neogotikos, neobaroko ir neobizantinio stiliaus bruožų. Bažnyčia ne kartą yra degusi ir perstatinėta. Galima pamatyti senus paveikslus ir tris itin gražius altorius.

Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė

 Cerkvė pastatyta 1937 m. ant vieno iš Telšių kalnelių, kur ankščiau stovėjo vėjo malūnas. Tai nuostabus kubizmo architektūros pavyzdys. Didžioji dalis maldų knygų, ikonos, kryžiai, ir kiti sakralinės paskirties daiktai yra išlikę nuo XIX amžiaus.

Kančios koplyčia

 Koplyčia pastatyta į Rainių miškelį bolševikų išvežtų ir žiauriai nužudytų 76 politinių kalinių aukoms atminti (1941 m.). Ji tarsi įamžina visų sovietinio teroro aukų atminimą. Šventovės lubose nupieštos freskos, kuriose vaizduojami Rainių kankiniai, o vitražiniai langai vaizduoja kančią.Miškelyje, kur buvo nukankinti politiniai kaliniai, yra pastatytas kryžius.

Varnių katedra - Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia

Tai brandžiojo Lietuvos baroko architektūros pavyzdys. Joje galima pamatyti daug interjero meno paminklų tokių, kaip 12 altorių, Žemaičių vyskupų portretų galerija, Karaliaučiaus meistro didysis altorius bei statulos, didingi ir unikalūs XIX a. vargonai.

Telšių ješibotas

XIX a. buvo pripažintas vienu didžiausių ješibotu pasaulyje. Telšiai tuo metu buvo žinomi, kaip žydų dvasinis centras. Vienu metu čia studijuodavo iki 500 rabinų. Lietuvą užėmus bolševikams, ješibotas buvo uždarytas, o pastatai perduoti kitoms įstaigoms.

Kaunatavos Dievo Motinos ikonos „Visų liūdinčiųjų Džiaugsmas“ cerkvė

 Randasi Kaunatavos kaime, Telšių rajone. Šventykla pastatyta žemėje, kuri kadaise priklausė katalikų parapijai. Pamaldos šiuose maldos namuose vyksta tik vasarą.

Partneriai