(0)

Muziejai Jurbarko rajone

Jurbarko krašto muziejus

Įkurtas 1991 m. Girdžių kraštotyros muziejų perkėlus į Jurbarką į buvusius kunigaikščio Vasilčikovo rūmų svečių namus. Muziejus šiuo metu baigia atnaujinti savo erdves, kad patraukliai ir informatyviai pristatytų Jurbarko krašto istorijos ir kultūros išteklius.

Veliuonos krašto istorijos muziejus

Įkurtas 1979 m.Muziejaus ekspoziciją sudaro etnografijos, istorijos, liaudies meno eksponatai, baldai. Taip pat rengiamos dailės, liaudies meno, kraštotyros parodos.


Rašytojo P.Cvirkos memorialinė sodyba - muziejus

Tai rašytojo Petro Cvirkos tėviškėje įkurtas (1953 m.) muziejus.Yra vis dar išlikęs gyvenamasis namas, klojimas ir svirnas. Ekspoziciją sudaro Cvirkų šeimos baldai, buities reikmenys, ūkio padargai., taip pat ir Veliuonos krašto etnografinė ekspozicija.

Smalininkų senovinės technikos muziejus

Pradėjo veikti 2004 m. Muziejų įkūrė J. Stonys. Čia eksponuojam ne tik senovės technikos pavyzdžiai, bet ir šio krašto praeities istorinė medžiaga.

Vinco Grybo memorialinis muziejus

Ekspozicija yra pateikiama dviejuose pastatuose, kurie priklauso muziejui. Buvusiose skulptoriaus dirbtuvėse eksponuojamas skulptoriaus kūrybinis palikimas, kaip portretai, kamerinės skulptūros, bareljefai, piešiniai, eskizai, keramikos darbeliai, skulptoriaus darbo įrankiai ir rūbai. O antrame pastate eksponuojami fotodokumentai, asmeniniai skulptoriaus daiktai, baldai,liaudiesmediniųskulptūrųirmedžiodirbiniųrinkinys.

Partneriai