(0)

Bažnyčios ir vienuolynai Jurbarko rajone

Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia

Bažnyčia yra neogotikinio stiliaus, pastatyta 1901-1907 m. Šventovė randasi tarp Mituvos ir jos kairiojo intako Imsrės. Bažnyčia ne kartą nukentėjo nuo gaisrų. Tai kryžminio plano statinys. Bažnyčios didžiajame altoriuje yra skulptoriaus Vinco Grybo darbų - apaštalų Šv. Petro ir Šv. Povilo statulos. 

Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčia

Jurbarko mieste, prie Nemuno, naujai atstatomi maldos namai. Ankstesnė medinė bažnyčia buvo pastatyta 1890 m. Po vadovavusio parapijai kunigo J. Gavėnios ištrėmimo į Sibirą, pastatas buvo paverstas sandėliu. Po to, buvo perstatytas į gyvenamąjį namą. Negrąžintinai buvo sunaikintas ir bažnyčios turtas.


Viešvilės Kristaus Atsimainymo bažnyčia

Maldos namai randasi Viešvilės miestelyje, prie Pagėgių–Jurbarko kelio. Pastatyta 1992 m.
Bažnyčia yra stačiakampio plano, su bokšteliu, dviem išsikišusiais prieangiais.


Smalininkų Šv. Juozapo bažnyčia

Tai stačiakampio plano maldos namai, su bokšteliu. Šios bažnyčios istorija ne eilinė. 1932 m. buvo įrengta katalikų koplyčia. Tai buvo iš ūkininko S. Žilaičio nupirktas mokyklos pastatas. 1934–1935 m. ji atremontuota, paaukštinta, įrengta vieta chorui, įsigytas varpas, liturginių daiktų. 1935 m. bažnyčia pašventinta.


Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia

Randasi Veliuonos miestelyje, Nemuno dešiniajame krante, prie Vilkijos-Jurbarko kelio. Tai renesansinio stiliaus maldos namai, turintys gotikos bruožų. Bažnyčios priekyje stovi Vytauto paminklas.

Eržvilko Šv. Jurgio bažnyčia

Šiuos maldos namus galima rasti Eržvilko miestelyje, tarp Šaltuonos ir jos dešiniojo intako Eržvilko. Bažnyčia yra neogotikinio stiliaus, stačiakampio plano. Prie bažnyčios stovi medinė varpinė.

Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Randasi Seredžiaus miestelyje, prie Dubysos ir Nemuno santakos. Bažnyčia yra neorenesansinio stiliaus, stačiakampio plano.

Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia

Ši bažnyčia stovi Skirsnemunės kaime. Pastatyta 1903 m. Tai vertingiausias Skirsnemunėsarchitektūros paminklas.

Girdžių Šv. Mergelės Marijos Magdalietės bažnyčia

Tai bažnyčia stovinti Girdžių kaime, Mituvos dešiniajame krante. Šie maldos namai yra liaudies architektūros formų, stačiakampio plano. Šventoriuje yra mūrinės Kryžiaus kelio stočių koplytėlės su tapytais paveikslais. Prie bažnyčios stovi medinė varpinė.

Partneriai