(0)

Bažnyčios ir vienuolynai Vilniaus rajone

Aušros Vartai

Aušros Vartai pirmą kartą paminėti 1514 metais. Stebuklingas švenčiausiosios Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos paveikslas koplyčioje – vienas žymiausių renesanso tapybos kūrinių.

Arkikatedra bazilika

Švento Stanislovo ir švento Vladislovo arkikatedra bazilika – tai svarbiausia visos šalies katalikų šventovė, didžiųjų krikščioniškų, tautinių ir valstybinių iškilmių vieta.

Šv. Jonų bažnyčia

Viena vaizdingiausių universiteto komplekso dalių yra Šventų Jonų bažnyčia su varpine. Visas bažnyčios pavadinimas – „Švento Jono Krikštytojo ir Švento Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčia“. Iš čia kilęs sutrumpintas pavadinimas – Šventų Jonų bažnyčia.

Šv. Onos bažnyčia

Šv. Onos bažnyčia yra vienas gražiausių ir, ko gero, garsiausių Vilniaus statinių. Tai vėlyvosios gotikos šedevras.

Bernardinų bažnyčia

Šv. Pranciškaus Asyžiečio, arba Bernardinų, bažnyčia yra vienas didžiausių gotikinių sakralinių pastatų.

Šv. Kazimiero bažnyčia

Bažnyčios statybą 1604 m. pradėjo jėzuitai. Ji buvo skirta šventojo karalaičio Kazimiero atminimui.

Šv. Kotrynos bažnyčia

Puikios akustikos bažnyčioje vyksta kultūros renginiai, repetuoja ir koncertuoja Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, choras „Jauna muzika”, berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas” ir kiti meno kolektyvai bei atlikėjai.

 

Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia

Tai garsiausia Vilniaus baroko bažnyčia, garsėjanti ypatingu interjeru, joje galima pamatyti apie du tūkstančius stiuko statulėlių.

Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia

Bažnyčios erdvėje įrengtoje ekspozicijoje pristatomi vertingiausi muziejaus eksponatai iš Vilniaus miesto šventovių: Katedros, Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus, Šv. Mikalojaus, Šv. Teresės bažnyčių. Ekspozicijos šerdis – Vilniaus katedros lobyno monstrancijos bei relikvijoriai

Šv. Dvasios (Domininkonų) bažnyčia

Tai viena puošniausių Vilniaus bažnyčių, priklausanti brandžiojo ir vėlyvojo baroko stiliui. Akį traukia įspūdingi vargonai – tai vienintelis beveik originalus XVIII a. instrumentas.

Šv. Mikalojaus bažnyčia

Švento Mikalojaus bažnyčia – seniausia išlikusi bažnyčia Lietuvoje. Ji išsaugojo beveik nepakitusius gotikos bruožus.

Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčia

Tai stilingas vėlyvojo baroko paminklas, pastatytas XVIII a. pirmoje pusėje. Bažnyčios bokštai statyti XVIII a. viduryje, juos vainikuoja rokokiniai šalmai ir žibintai.

Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia

Bažnyčia įkurta 1624 m., tačiau dabartinis pastatas yra XVII a. pabaigos – XVIII a. Sovietmečiu bažnyčią buvo numatyta griauti, 1992 m. bažnyčia grąžinta tikintiesiems.

Pranciškonų bažnyčia

Pranciškonų bažnyčia – vienas seniausių miesto statinių, jo istorija siekia XIV amžių. Bažnyčia yra gotikinė, bet XVIII a. ji įgijo ir baroko formų.

 Šv. Kryžiaus (Bonifratų) bažnyčia

XVI a. Vilniaus vyskupas Povilas Alšėniškis pastatydino gotikinę Šv. Kryžiaus koplyčią. Šalia jos esantis gyvenamasis namas netrukus buvo perdarytas į barokinę bažnyčią, kurioje įsikūrė vienuoliai bonifratrai.

 

Šv. Teresės bažnyčia

Tai vienas ankstyviausių baroko statinių Lietuvoje. Kuriant projektą, pasiremta pavyzdžiu – Romoje esančia basųjų karmelitų bažnyčia Maria della Scala.

Visų šventųjų bažnyčia

 Bažnyčia statyta 1620–1630 m., ji yra ankstyvojo baroko, vadinamojo karmelitų baroko, stiliaus. Greta bažnyčios esanti stambi penkių tarpsnių varpinė pastatyta 1743 m.

Šv. Baltramiejaus bažnyčia

Užupyje ant Vilnios šlaito pastatyta nedidelė Šv. Baltramiejaus bažnyčia. Einant arčiau ji tarsi slepiasi, glaudžiasi už namų prie gatvės, vedančios Bernardinų kapinių link.

Šv. Ignoto bažnyčia

Šv. Ignoto bažnyčia pastatyta 1622-1647 m. Bažnyčia turi puošnų ankstyvojo baroko formų pagrindinį fasadą.

Partneriai