(0)

Regioniniai parkai ir draustiniai Vilniaus rajone

Neries regioninis parkas

Vilniaus rajono teritorijoje yra Neries regioninio parko dalis. Visas parko plotas yra virš 100 km, miškai užima 96 proc. teritorijos. Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti ypač vertingą Neries vidurupio kilpų sistemą, vertingas miškingo Neries slėnio biocenozes, gausias kultūros vertybes.

Asvejos regioninis parkas

 Regioninis parkas rytinėje Lietuvoje, išsidėstęs trijuose rajonuose: Vilniaus, Švenčionių ir Molėtų. Bendras parko plotas 2009 m. padidėjo nuo 11712 ha iki 12208 ha, nustatyta 750 ha ploto buferinės apsaugos zona. Direkcija Dubingiuose. Parkas įsteigtas 1992 m. rugsėjo 24 d. siekiant išsaugoti Asvejos ežeryno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemų bei kultūros paveldo vertybes. Yra piliakalnių, pilkapių.

Pavilnių regioninis parkas

 Parkas yra pietryčių Lietuvoje, Vilniaus miesto rytiniame pakraštyje. Tai mažiausias regioninis parkas Lietuvoje, jis užima 2127 ha plotą. Parkas įkurtas siekiant išsaugoti erozinių raguvynų, bei Vilnios slėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemų bei kultūros paveldo vertybes.

Verkių regioninis parkas

 Regioninis parkas Vilniuje , dešiniajame Neries krante. Parko plotas apie 2700 ha, miškai užima 77 proc. teritorijos. Parkas įkurtas 1992 m. siekiant išsaugoti Žaliųjų ežerų gamtinius ir Verkių (visų pirma dvaro ansamblio), Kalvarijų, Trinapolio apylinkių kultūrinius istorinius kompleksus. Yra Verkių kraštovaizdžio ir architektūros draustinis , Ežerėlių geomorfologinis draustinis.

Vilniaus rajono draustiniai

Vilniaus rajone yra 19 draustinių. 8 geomorfologiniai, 2 hidrografiniai, 2 botaniniai, 3 ornotologiniai, 1 telmologinis, 3 kraštovaizdžio draustiniai. Draustiniuose saugojami ir didinami gamtos turtai, beto mokslo ir mokymo tikslais ribojama žmogaus veikla.

Partneriai