(0)

Muziejai VIlkaviškio rajone

Jono Basanavičiaus gimtoji sodyba ir Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas

 Sodyboje įrengta muziejaus ekspozicija. Eksponatai atspindi J. Basanavičiaus gyvenimą ir veiklą. Klėtyje eksponuojami buities daiktai ir rakandai, surinkti Ožkabaliuose ir Bartninkų seniūnijos kaimuose. Garbingiausioje vietoje ant aukurų kalno pasodinti ąžuoliukai didiesiems mūsų tautos vyrams: J. Basanavičiui, S. Daukantui, A. Smetonai, D. Poškai, Vydūnui ir kitiems. Dabar Tautinio atgimimo ąžuolynas užima 39,4 ha ir jame auga apie 8400 ąžuolų.

Vinco Kudirkos gimtinės klėtelė – muziejus

 Sodybą prie Paežerių ežero įkūrė rašytojo V. Kudirkos tėvas Motiejus. Pirmojo pasaulinio karo metais sodyba buvo sugriauta, liko tik klėtelė, kurią V. Kudirka ypač mėgo. 1965 m. Vinco Kudirkos tėviškės sodyboje mokytojas Stasys Ankevičius įkūrė muziejų, kuris 1995 m. tapo Vilkaviškio krašto muziejaus padaliniu.

 Sūdavos krašto muziejus

Muziejaus rinkinį sudaro fotografijos, periodinė, istorinė, grožinė literatūra, kraštotyrinė ir memuarinė medžiaga, atspindinti Sūdavos krašto istoriją.

Vilkaviškio krašto muziejus

 Čia galima pamatyti suvalkietiškos seklyčios baldus ir buities daiktus. Trijuose kambariuose yra įruošta muziejaus mecenatės, dailininkės M. B. Stankūnienės dovanotų muziejinių vertybių ekspozicija: dailininkės asmeniniai daiktai, kūrybos pavyzdžiai, kelionių suvenyrai ir jos motinos tremties relikvijos. Vaikai gali pasidžiaugti įdomiomis portretinėmis lėlėmis. Pasižvalgius parodose galima įkopti į Belvederio bokštą ir iš viršaus pasigėrėti Paežerių, Alvito ir Vilkaviškio apylinkėmis.

Partneriai