(0)

Dvarai ir pilys Trakų rajone

Paežerių dvaro sodyba

 Unikaliausias Sūduvos krašto dvarų kultūros paveldo objektas, turintis istorinę, architektūrinę, urbanistinę ir kraštovaizdinę vertę. Dvaro ansamblis 1992 m. įtrauktas į saugojamų objektų sąrašą kaip respublikinės reikšmės kultūros vertybė ir vertinamas kaip vienas raiškiausių perėjimo iš baroko į klasicizmą laikotarpio dvarų sodybinių ansamblių Lietuvoje.

Rumokų dvaras

 Rumokų dvaras ir kaimas minimas XX a. pradžioje. Dvaras buvo suvalstybintas ir Nepriklausomybės laikais buvo Dotnuvos Žemės ūkio Akademijos eksperimentinis ūkis.

Šūklių dvaras

 9 ha sulaukėjusiame parke stovi Šūklių dvaro sodybos pastatai. Legendos byloja, kad rūmai iškilo senoje kryžiuočių piliavietėje.1923 m., pirmojo Lietuvos visuotinio gyventojų surašymo metu, Šūklių dvare buvo 13 sodybų.

Vilkaviškio dvaras

Stovi Vilkaviškio mieste. Dvaras įkurtas XVIII a. Šiuo metu išlikę pagrindiniai dvaro rūmai. Pagrindinių rūmų fasadinis įėjimas dabar remontuojamas.

Partneriai