(0)

Piliakalniai ir kalvos Trakų rajone

Aukštadvario piliakalnis su gyvenviete

 

Randasi Aukštadvario miestelio pietvakariniame pakraštyje, Verknės kairiajame krante. Pietryčiuose telkšo Pilaitės ežeras, todėl dar vadinamas Pilaitės piliakalniu. X–XIV a. stovėjo medinė pilis. Vėliau jai netekus gynybinės reikšmės, įsikūrė Didžiojo kunigaikščio dvaras.

Bražuolės piliakalnis 

 

Piliakalnis ir pilkapynas dar vadinamas Kapčiais, yra prie Bražuolės kaimo. Kalvą iš visų pusių juosia upelio slėnio ir jo pakraštyje esančios daubos. Į pietryčius nuo piliakalnio išlikę senovinės gyvenvietės, į pietus - pilkapių liekanų.

 

Daniliškių piliakalnis

 

Randasi  Daniliškių kaimo pietryčių dalyje, Suosonės ežero šiaurės rytų krante. Prie piliakalnio yra senovės gyvenvietė. Šlaituose ir gyvenvietėje yra kultūrinio sluoksnio liekanų. Rasta I tūkstantmečio lipdytos grublėtu paviršiumi keramikos.

Lavariškių su gyvenviete ir pilkapynas 

Piliakalnis, gyvenvietė ir pilkapynas randasi Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, prie Lavariškių kaimo. Piliakalnis - nupjauto kūgio pavidalo kalva, kurią juosia daubos. Jame rasta molinių verpstukų, lipdytos brūkšniuotu, grublėtu ir lygiu paviršiumi keramikos.

Mirgelių piliakalnis

Stūkso Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, Nupronyse. Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje. Datuojamas I tūkstantmečio pradžia – viduriu.

Naujasodžio piliakalnis su gyvenviete

Randasi prie Naujasodžių. Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, Mošos dešiniajame krante. Piliakalnis apardytas arimų, medžiai smarkiai išretinti. Pietvakariniame šlaite įrengti laiptai.

Senųjų Trakų piliavietė su papiliu ir gyvenviete

 Yra Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, į pietus nuo Senųjų Trakų. Piliavietė įrengta nedidelėje aukštumoje, bevardžio ežerėlio vakariniame krante. Piliavietė labai apardyta joje stovėjusių įvairių pastatų bei čia vykusios ūkinės veiklos. Šiaurės vakarinėje aikštelės dalyje ant 2 m aukščio kalvelės stovi 1899 m. pastatyta Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčia bei po 1770 m. statytas vienuolyno pastatas, šiaurės rytų dalyje – medinis sandėlis.

Strėvos piliakalnis

Stūkso Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, Strėvos miške. Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, Gilūšio (Nepėro) ežero pietinio kranto pusiasalio pietinėje dalyje. Piliakalnis apardytas arimų, aikštelės pietiniame krašte iškastos duobės. Apaugęs retu mišriu mišku.

Trakų piliakalnis

Randasi Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, Trakų šiaurinėje dalyje. Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, Luko ežero vakariniame krante esančiame pusiasalyje, Trakų pusiasalio pilies teritorijoje. ikštelės pietrytinė dalis nuslinkusi. Piliakalnis apaugęs retais lapuočiais, aikštelė dirvonuoja. Pietvakarių šlaite įrengti laiptai.

Partneriai