(0)

Muziejai Kėdainių rajone

Kėdainių krašto muziejus

Įkurtas 1921 m. Tai yra vienas seniausių muziejų Lietuvoje. Čia yra 16 ekspozicinių salių, edukacinė darbo su moksleiviais klasė. Taip pat yra sukaupta apie 30 000 archeologijos, raštijos, istorijos, etnografijos, dailės, fotografijos eksponatų. 

Daugiakultūris centras

Daugiakultūriniame centre supažindinama su visų kada nors Kėdainiuose gyvenusių tautų kultūra.

Janinos Monkutės – Marks muziejus – galerija 

2001 m. Kėdainiuose buvo atidarytas naujas muziejus – galerija. Šioje galerijoje saugomi ir eksponuojami Janinos Marks kilimai ir gobelenai.

J. Paukštelio memorialinis muziejus 

Muziejus įkurtas rašytojo name. Čia eksponuojama medžiaga apie rašytojo gyvenimą ir kūrybą, kaupiama medžiaga apie kitus Kėdainių krašto literatus. Muziejuje organizuojami literatūriniai renginiai.

Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus 

Kunigaikščių Radvilų šeimos mauzoliejus yra įsikūręs Evangelikų reformatų bažnyčios rūsyje. Kriptoje, puošniuose renesanso ir baroko stiliaus sarkofaguose, ilsisi Vilniaus vaivados, Lietuvos didieji etmonai Kristupas Radvila Perkūnas ir Jonušas Radvila bei jų šeimos nariai. Tai vienintelė sutvarkyta aukščiausio rango didikų kapavietė Lietuvoje.

Rotušė 

Tai dviaukštis mūrinis kampinio plano pastatas. Anksčiau rotušės rūsyje buvo kalėjimas ir archyvai, pirmame aukšte – parduotuvės, o antrame – Magistrato darbo patalpos ir teismo salė. Šiuo metu miesto rotušėje rengiamos  parodos, vyksta koncertai, reprezentaciniai ir kultūriniai renginiai, prie rotušės pastato įkurtas skulptūrų kiemelis.

Vytauto Ulevičiaus medžio skulptūrų muziejus  

Čia eksponuojamos 52 medinės skulptūros. Visos jos pagamintos iš ąžuolo. Bene įspūdingiausias muziejaus eksponatas – milžiniška šachmatų lenta, kuri skirta Žalgirio mūšiui atminti.

Česlavo Milošo gimtinė ir kultūros centras Šeteniuose 

Čia vyksta literatūros vakarai, susitikimai, konferencijos, veikia Česlovui Milošui skirta ekspozicija. Centrą supa gražus parkas, kuriame stovi koplytstulpiai ir skulptūros, skirtos Šeteniams ir juose gimusiam Česlavui Milošui.

Mikalojaus Katkaus memorialinis muziejus 

Muziejus įkurtas 1965 m. Ekspozicija pasakoja apie rašytoją, liaudies švietėją Mikalojų Katkų, XX a. pradžios kaimo buitį.

1863 m. Sukilimo muziejus 

Visi eksponatai primena 1863 metų sukilimą, jo eigą bei numalšinimą. Čia taip pat rasime sukilėlių ginklų, asmeninių daiktų, dokumentų, iliustracinės medžiagos. Eksponuojami žymiausių Lietuvos grafikų bei tapytojų dailės kūriniai, atspindintys sukilėlių kovas, bei įamžinantys jų atminimą.

Partneriai