(0)

Bažnyčios ir vienuolynai Kėdainių rajone

Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia

Stovi Kėdainių mieste, Nevėžio dešiniajame krante. Pastatyta apie 1747 m. Bažnyčia yar gotikinio stiliaus, neobazilikinė, stačiakampio plano su trisiene apside. Turi dviaukštį priestatą ir žemą bokštą. Vidus sudarytas iš trijų navų, atskirtų stulpais.

Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia 

Randasi  Apytalaukio kaime, prie Nevėžio ir jo kairiojo intako Alkupio santakos. Barokinio stiliaus, turi renesanso bruožų. Bažnyčios rūsiuose ir kapinėse palaidoti Apytalaukio savininkų Šiukštų ir Zabielų palikuonys.

Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai

Bažnyčia yra Dotnuvoje, Dotnuvėlės dešiniajame krante. Vėlyvojo baroko stiliaus, turi ir ankstyvojo klasicizmo bruožų, halinė, dvibokštė. Vidus 3 navų. Per miestelio gaisrą 1911 m. rugpjūčio 14 d. bažnyčia sudegė, nukrito varpai. Vėliau bažnyčia suremontuota.

Gudžiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia

Šiuos maldos namus galima rasti Gudžiūnų miestelyje. Bažnytėlė istoristinė, kryžminio plano, su bokštu, iškilusiu virš kraigo, ir bokšteliais šonuose bei nava nišoje.

Josvainių Visų Šventųjų parapijos bažnyčia

Tai mūrinė bažnyčia Josvainių miestelyje, Šušvės kairiajame krante. Ji yra kryžminio plano su neogotikinio stiliaus užuomazgų. Didysis altorius gotiškai išpuoštas statulomis, drožiniais ir pinakliais.

Krakių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia

Yra Krakių miestelyje, Smilgaičio dešiniajame krante. Bažnyčia yra istoristinė, tačiau turi neogotikos ir neobaroko bruožų, kryžminio plano, su trisiene apside ir aukštu bokštu. Vidus sudarytas iš trijų navų, atskirtų pilioriais.

Lančiunavos Šv. Kazimiero bažnyčia

Randasi Lančiūnavos kaime. Bažnyčia turi klasicizmo bruožų, stačiakampio plano. Sienos sumūrytos iš lauko akmenų, bokštas plytinis. Jis masyvus, iškilęs virš stogo. Bažnyčios šventoriuje yra dubenėtasis akmuo. Anksčiau tikėta, kad tokių akmenų duobutėje susirinkęs vanduo yra šventas.


Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia

Stovi Paberžės kaime,  Liaudės kairiajame krante. Bažnyčia yra medinė, su klasicistiniu portiku ir barokiniu bokšteliu virš jo. Zakristija prišlieta prie bažnyčios šono. Šventorius apjuostas metaline tvora su mūriniais stulpais. Jame yra medinė varpinė.

Pagirių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia

Maldos namai randasi Pagirių miestelyje, Rudekšnos kairiajame krante. Pastatyta 1944 m. Per 1944 m. miestelio gaisrą bažnyčia sudegė. Laikini maldos namai įrengti parapijos dviaukščiame mediniame name. Išliko mūriniai šventoriaus vartai ir neogotikinė plytų mūro varpinė.

Pajieslio Švč. Mergelės Marijos, Liūdinčiųjų Guodėjos bažnyčia

Randasi Pajieslio kaime.  Pastatyta 1857 m. Ji yra nedidelė, stačiakampio plano. Po stogo nuolaida prišlieta zakristija. Stogo galuose yra bokšteliai, šventoriuje - kapinės. Yra keturi dailės paminklai.

Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia

Randasi Pernaravos miestelyje. Tai liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, vienabokštė bažnyčia. Kvadratinio plano, priglaustas prie fasadinės sienos, nuo žemės iki kryžiaus jis yra dvigubai aukštesnis už bažnyčios stogą. Didelės durys perdengtos puslankio arka, o virš jos šviečia saulutės ornamento apskritas langelis. Šone priglausta žema zakristija. Geležiniai vartai įkabinti tarp mūrinių stulpų, kurių forma primena koplytėles su stogeliais.

Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia

Galima rasti Surviliškio miestelyje. Bažnyčia turi baroko ir klasicizmo bruožų, medinė, kryžminio plano, su penkiais virš stogo iškilusiais bokšteliais. Šventorius apjuostas medinių statinių tvora su mūrinių stulpų vartais. Jame stovi medinė varpinė.

Šaravų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia

Randasi Šaravų kaime. Bažnyčia liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, su žema penkiasiene apside, virš stogo iškilusiu bokštu ir bokšteliu.

Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia

Maldos namai stovi Šlapaberžės gyvenvietėje. Bažnyčia turi neoklasicizmo ir neorenesanso bruožų, stačiakampio plano, bebokštė. Prie jos prišlieta zakristija. Šventoriaus tvora medinė, su stulpiniais vartais.

Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčia

Bažnyčia stovi Šventybrasčio gyvenvietėje. Pastatas yra liaudies architektūros formų, turi klasicizmo ir baroko bruožų, kryžminio plano, su trisiene apside. Vienas bokštelis iškilęs virš kraigo, kitas yra ant apsidės.

Šėtos Švč. Trejybės bažnyčia

Randasi Šėtos miestelyje. Bažnyčia turi istoristinių bruožų, stačiakampio plano, su masyviu bokštu. Vidus sudarytas iš trijų navų. Šventoriaus tvora mūrinė.

Labūnavos Dievo Apvaizdos bažnyčia

Bažnyčia stovi Labūnavoje. 1799 m. pastatyta Labūnavos Dievo Apvaizdos bažnyčia, 1812 m. per Napoleono žygį sudeginta, 1855 m. atstatyta.

Anciškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia

Randasi Anciškio kaime, Linkavos kairiajame krante. Bažnyčia klasicistinė, stačiakampio plano, su atviru portiku ir kolonomis bei bokšteliu ant kraigo. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame stovi medinė varpinė.

Kėdainių Viešpaties Atsimainymo cerkvė

Tai stačiatikių cerkvė Kėdainių miesto centre. Po 1893 m. rekonstrukcijos cerkvė įgavo bizantinį vaizdą, kuris išlikęs iki šių dienų. Šiuo metu cerkvė veikia, viduje išlikusi XX a. pradžios tapyba, yra kelios vertingos ikonos.

Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčia

Tai evangelikų reformatų maldos namai, įsikūrę senamiestyje. XVII amžiaus renesanso stiliaus Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčią 1652 m. pastatė Kristupas Radvila, ir jo sūnus Jonušas Radvila.

Kėdainių evangelikų liuteronų bažnyčia

Randasi Kėdainiuose. Pastatyta 1629 m. vokiečių iniciatyva. Pastatas yra dviejų aukštų. Pirmajame aukšte melsdavosi vyrai, antrajame – moterys. Ant šios sinagogos sienos atidengtos dvi memorialinės lentos lietuvių ir hebrajų kalbomis žymiam žydų religiniam mąstytojui Vilniaus Gaonui Elijahu.

Partneriai