(0)

Draustiniai ir parkai Elektrėnų savivaldybėje

Trakų istorinis nacionalinis parkas

Parkas yra įsteigtas 1991 m. jo teritorija užima 8164 ha. Parke galima rasti daug vertingų archeologijos, istorijos ir architektūros vertybių. Daugiau nei trečdalį parko teritorijos užima saugoma zona, kurią sudaro du rezervatai, per dešimt kultūros, kraštovaizdžio ir įvairios paskirties gamtos draustinių.

Neries regioninis parkas

Parkas yra įsikūręs trijose savivaldybėse: Vilniaus rajone, Elektrėnų savivaldybėje ir Trakų rajone. Beveik visą parko teritoriją užima miškai. Parko paskirtis yra išsaugoti ypač vertingą Neries vidurupio kilpų sistemą, vertingas miškingo Neries slėnio biocenozes, gausias kultūros vertybes. Parke yra sudarytos sąlygos vandens turizmui ir žvejybai. Parke švenčiamos Jurginės ir Joninės.

Bražuolės botaninis draustinis 

Tai yra pati vertingiausia botaniniu požiūriu vietovė. Čia yra aptinkama net 11 Europos Bendrijos svarbos buveinių tipų. Draustinis gali pasigirti  retų augalų įvairovė - čia rastos 22 saugomos ir kelios dešimtys apyrečių augalų rūšių. 

Veprių botaninis draustinis

Draustinis randasi kairiajame Neries krante, Paaliosės miške. Čia galima aptikti daug retų augalų: šakotoji ratainytė, dvilapis purvuolis, pelkinė lanksva, raudonoji gegūnė ir kt. Draustinį sudaro Veprių ežerai (Veprinis ir Vepriukas) ir juos supantys miško kvartalai.

Dūkštų kraštovaizdžio draustinis

Čia galima rasti vertingą Dūkštų ąžuolyną. Miške auga Dūkštų ąžuolas (arba „Ąžuolų karalienė“- gamtos paminklas), yra pažintinis takas. Taip pat galima sutikti akmenį su runomis. Dažnai yra pasakojama apie lobius, kurie yra pakasti po tais akmenimis. Buvo bandymų čia kasinėti, tačiau nieko nerasta.

Sviliškių kraštovaizdžio draustinis

Šio draustinio tikslas yra išsaugoti natūralią, miškingą Neries upės slėnio atkarpą su Sviliškių kilpomis ir srauniomis rėvomis, Naujosios Rėvos piliakalnį, Lietuvos Raudonosios knygos augalus ir jų augavietes. Puse kilometro atstumu nuo Šilėnų kaimo yra įrengtas apžvalgos bokštas su vaizdu į Sviliškių kraštovaizdžio draustinį. Nuo jo atsiveria puiki Neries slėnio panorama – galima pamatyti kitame Neries krante stūksančią Rykantų bažnyčią bei Stirnių piliakalnį.

Strošiūnų kraštovaizdžio draustinis

Draustinio teritorija užima net 3138 ha plotą. Draustinis skirtas išsaugoti ypač raiškų unikalios stipriai eroduotos moreninės pakilumos kraštovaizdį.

Pipiriškių geomorfologinis draustinis

Įsteigtas tam, kad išsaugotų geomorfologiškai ypač raiškias reljefo formas, būdingas Dzūkų moreninės aukštumos rajonui. Draustinio plotas siekia 519 ha. Draustinis yra nutolęs nuo svarbiausių rajono turizmo išteklių.

Pūstakiemio botaninis savivaldybės draustinis

Labai mažas draustinis. Jo teritorija užima vos 0,7 ha, plotą. Šis draustinis yra skirtas tam , kad saugotų Lietuvos botanines retenybes.

Bražuolės upės gamtinis kompleksas

Čia galima rasti retų ir nykstančių augalų rūšių, taip pat pietų Lietuvos miškų fragmentų ir itin unikalių saugomų kraštovaizdžio objektų. Čia vyrauja natūralios pievos, pelkėti nendrynai, liūniniai paupiai ir paežeriai. Čia labai didelė floros ir faunos įvairovė.

Bizduko ežero gamtinis kompleksas

Šis draustinis yra puiki vieta augti retoms ir saugomoms augalų bei gyvūnų rūšims.

Partneriai