Bažnyčios ir vienuolynai Vilniaus rajone

Aušros Vartai
 
Aušros Vartai pirmą kartą paminėti 1514 metais. Stebuklingas švenčiausiosios Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos paveikslas koplyčioje – vienas žymiausių renesanso tapybos kūrinių.
Arkikatedra bazilika
 
Švento Stanislovo ir švento Vladislovo arkikatedra bazilika – tai svarbiausia visos šalies katalikų šventovė, didžiųjų krikščioniškų, tautinių ir valstybinių iškilmių vieta.
 
Šv. Jonų bažnyčia
 
Viena vaizdingiausių universiteto komplekso dalių yra Šventų Jonų bažnyčia su varpine. Visas bažnyčios pavadinimas – „Švento Jono Krikštytojo ir Švento Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčia“. Iš čia kilęs sutrumpintas pavadinimas – Šventų Jonų bažnyčia.
 
Šv. Onos bažnyčia
 
Šv. Onos bažnyčia yra vienas gražiausių ir, ko gero, garsiausių Vilniaus statinių. Tai vėlyvosios gotikos šedevras.

Bernardinų bažnyčia
 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio, arba Bernardinų, bažnyčia yra vienas didžiausių gotikinių sakralinių pastatų.
 
Šv. Kazimiero bažnyčia
 
Bažnyčios statybą 1604 m. pradėjo jėzuitai. Ji buvo skirta šventojo karalaičio Kazimiero atminimui.
 
Šv. Kotrynos bažnyčia
 
Puikios akustikos bažnyčioje vyksta kultūros renginiai, repetuoja ir koncertuoja Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, choras „Jauna muzika”, berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas” ir kiti meno kolektyvai bei atlikėjai.
Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
 
Tai garsiausia Vilniaus baroko bažnyčia, garsėjanti ypatingu interjeru, joje galima pamatyti apie du tūkstančius stiuko statulėlių.
 
Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia
 
Bažnyčios erdvėje įrengtoje ekspozicijoje pristatomi vertingiausi muziejaus eksponatai iš Vilniaus miesto šventovių: Katedros, Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus, Šv. Mikalojaus, Šv. Teresės bažnyčių. Ekspozicijos šerdis – Vilniaus katedros lobyno monstrancijos bei relikvijoriai
 
Šv. Dvasios (Domininkonų) bažnyčia
 
Tai viena puošniausių Vilniaus bažnyčių, priklausanti brandžiojo ir vėlyvojo baroko stiliui. Akį traukia įspūdingi vargonai – tai vienintelis beveik originalus XVIII a. instrumentas.
Šv. Mikalojaus bažnyčia
 
Švento Mikalojaus bažnyčia – seniausia išlikusi bažnyčia Lietuvoje. Ji išsaugojo beveik nepakitusius gotikos bruožus.
 
Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčia
 
Tai stilingas vėlyvojo baroko paminklas, pastatytas XVIII a. pirmoje pusėje. Bažnyčios bokštai statyti XVIII a. viduryje, juos vainikuoja rokokiniai šalmai ir žibintai.
 
Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia
 
Bažnyčia įkurta 1624 m., tačiau dabartinis pastatas yra XVII a. pabaigos – XVIII a. Sovietmečiu bažnyčią buvo numatyta griauti, 1992 m. bažnyčia grąžinta tikintiesiems.
Pranciškonų bažnyčia
 
Pranciškonų bažnyčia – vienas seniausių miesto statinių, jo istorija siekia XIV amžių. Bažnyčia yra gotikinė, bet XVIII a. ji įgijo ir baroko formų.
 
Šv. Kryžiaus (Bonifratų) bažnyčia
 
XVI a. Vilniaus vyskupas Povilas Alšėniškis pastatydino gotikinę Šv. Kryžiaus koplyčią. Šalia jos esantis gyvenamasis namas netrukus buvo perdarytas į barokinę bažnyčią, kurioje įsikūrė vienuoliai bonifratrai.
 
Šv. Teresės bažnyčia
 
Tai vienas ankstyviausių baroko statinių Lietuvoje. Kuriant projektą, pasiremta pavyzdžiu – Romoje esančia basųjų karmelitų bažnyčia Maria della Scala.
Visų šventųjų bažnyčia
 
Bažnyčia statyta 1620–1630 m., ji yra ankstyvojo baroko, vadinamojo karmelitų baroko, stiliaus. Greta bažnyčios esanti stambi penkių tarpsnių varpinė pastatyta 1743 m.
 
Šv. Baltramiejaus bažnyčia
 
Užupyje ant Vilnios šlaito pastatyta nedidelė Šv. Baltramiejaus bažnyčia. Einant arčiau ji tarsi slepiasi, glaudžiasi už namų prie gatvės, vedančios Bernardinų kapinių link.
 
Šv. Ignoto bažnyčia
 
Šv. Ignoto bažnyčia pastatyta 1622-1647 m. Bažnyčia turi puošnų ankstyvojo baroko formų pagrindinį fasadą.

Sodybos Vilniaus rajone

25
27
28
Dėl kainų teiraukitės pas sodybos šeimininką.

Miegamų vietų: 45

Vietų šventėms: 100

21
25
28

Vieta: 15-29

Sodyba: 2900-3500

Miegamų vietų: 120

Vietų šventėms: 200

21
26
27
28

Vieta: 15-40

Sodyba: 250-2500

Miegamų vietų: 65

Vietų šventėms: 110

15
27
28
29

Vieta: 12-15

Sodyba: 500-1200

Miegamų vietų: 34

Vietų šventėms: 50

16
21
27
28

Vieta: 16-29

Sodyba: 999-2149

Miegamų vietų: 60

Vietų šventėms: 80