(0)

Paveldo sodai

„Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: Paveldo sodų turas” projektas skirtas senųjų sodo ir daržo augalų veislių išsaugojimui ir kultūrinio paveldo populiarinimui, siekiant padidinti turistų skaičių programos įgyvendinimo teritorijoje.

Senąsias sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų veisles kultivuojantys objektai yra gamtinis ir kultūrinis paveldas, o pritaikius šiuos objektus turistams, būtų rinkai pasiūlytas naujas turizmo produktas – paveldo sodai. Projektas apima ne tik senųjų veislių populiarinimą, tačiau ir užaugintų produktų perdirbimą, pasiūlant gurmanams senovinius receptus, pritaikytus šiuolaikiniams reikalavimams. Paveldo sodų turizmo produktas padės išplėsti turizmo paslaugas, o parengti maršrutai su produktų demonstravimu padidins turistų skaičių ne sezono metu. Maršrutai dviračiu ir automobiliu su visu paslaugų paketu: maitinimusi, nakvyne, lankytinais objektais bus pateikti žemėlapyje tiek spausdintinu, tiek elektroniniu formatu.

Paveldo sodai. Lankytojai laukiami soduose, parkuose ir kituose objektuose, kuriuose galima susipažinti su sodininkystės ir daržininkystės tradicijomis bei istorija, apžiūrėti tradiciškai auginamų vaisių, daržovių, žolelių, dekoratyvinių medžių, krūmų ir gėlių veisles. Paveldo veisles turintys objektai supažindina su šių veislių atsiradimu, jų pritaikymu ir vietinių selekcininkų pasiekimais. Dekoratyvinių sodų ir parkų lankytojai gali tyrinėti sodų ir parkų kraštovaizdžius bei sužinoti jų formavimo tradicijas. Paveldo sodai atspindi skirtingų laikų ir kultūrų įtaką.

Mėlyna piktograma yra naudojama specializacijų apraše atvaizduoti senąsias sodo ir daržo veisles auginančius objektus. Piktogramos tikslas - informuoti lankytojus apie paveldo objektą, kuris yra išskirtinis gamtiniu ir kultūriniu paveldu. Piktograma lankytojams padės lengviau atrasti juos dominančius vietas, kuriose verta apsilankyti.

Planuojami projekto rezultatai:

1) Identifikuotos ir atnaujintos kolekcijos muziejuose, dvaruose, etnografiniuose kaimuose.

2) Pasodintas istorinis sodas Rundalės dvaro muziejuje.

3) Praturtintos senųjų sodo, daržo ir gėlių veislių kolekcijos institutuose Babtuose ir Dobelėje, kurie sieks išsaugoti istorinius sodininkystės objektus.

4) Sukurtas naujas turizmo produktas – Paveldo sodai, su maršrutais apjungiančias abi šalis (Lietuvą ir Latviją).

5) Senieji vaisių ir daržovių produktų receptai bus pritaikyti šiuolaikiniams reikalavimams.

Projekto pradžia ir pabaiga: 2017.04.03–2019.03.31.

Projekto partneriai :

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras: www.lammc.lt

Latvijos sodininkystės institutas: www.darzkopibasinstituts.lv

Latvijos kaimo turizmo asociacija "Lauku ceļotājs": www.celotajs.lv/en

Lietuvos kaimo turizmo asociacija: https://www.atostogoskaime.lt/en/

Rundalės muziejus Latvijoje: http://rundale.net

Kauno rajono muziejus: www.krmuziejus.lt

 

Projektą “Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: Paveldo sodų turas” (Gardens Heritage) Nr. LLI-181 finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako Lietuvos kaimo turizmo asociacija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Partneriai