(0)

Vinco Kudirkos muziejus

Apsistoję vienoje iš kaimo turizmo sodybų Šakių rajone aplankykite Vinco Kudirkos muziejų. Vinco Kudirkos muziejaus ekspozicija supažindina su Lietuvos himno autoriumi Vincu Kudirka ir miesteliu, kuriame jis praleido paskutiniuosius savo gyvenimo metus.

Čia išvysite eksponatus, susijusius su V. Kudirkos asmenybe: pianiną, kuriuo skambindavo gyvendamas draugų namuose Varšuvoje; jo leisto laikraščio „Varpas“ originalą; V. Kudirkos literatūrinių vertimų – Georgeʼo Gordono Byrono „Kaino“, Friedricho Schillerio „Viliaus Telio“ – rankraščius. Interaktyviuose terminaluose galėsite pavartyti varpininkų leistus leidinius „Varpą“, „Ūkininką“ ir pamatyti draudžiamų knygų slėptuvę, autentiškus knygnešių daiktus ir XIX a. pabaigos tradicinį šiaurės suvalkiečių (zanavykų) tautinį kostiumą.

Partneriai