(0)

Veprių Švč. Mergelės Marijos rožančinės parapijos bažnyčia

Poilsiaudami Ukmergės rajone, aplankykite Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčią, kuri 2014 m. buvo įtraukta į Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registrą. Pirmą kartą bažnyčia, esanti Vepriuose, buvo paminėta 1553 m. Prie Šventosios upės ir Veprių ežero 1882 – 1900 m. buvo pastatytos mūrinės koplyčios, vaizduojančios Kryžiaus kelio stotis. Vokiečių kariams besitraukiant, 1944 m. buvo susprogdintas bažnyčios varpinės bokštas. Po dar vieno, 1963 m. įvykusio sprogimo, išliko tik šventoriuje buvusios koplyčios, tarp kurių – Kristaus kapo koplyčia. Bažnyčios pastatymo šimtmečio proga buvo suklijuoti sprogimo metu pažeistas didysis (XVIII a.) ir vidurinis (XVII a.) varpai.  

Dabartinė bažnyčia buvo pastatyta 1910 m. Bažnyčiai būdingas neogotikos stilius, tačiau turi ir neoromaninės architektūros ypatybių. Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijai priklauso ir Sližių koplyčia, kuriai būdinga medinė liaudies architektūra.

Nuotraukos šaltinis © http://www.ltvirtove.lt