(0)

Veprių Švč. Mergelės Marijos rožančinės parapijos bažnyčia

Poilsiaudami Ukmergės rajone aplankykite Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčią, kuri 2014 m. buvo įtraukta į Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registrą.

Pirmą kartą ji buvo paminėta 1553 m. Prie Šventosios upės ir Veprių ežero 1882–1900 m. buvo pastatytos mūrinės koplyčios vaizduojančios Kryžiaus kelio stotis.

Vokiečių kariams besitraukiant 1944 m. buvo susprogdintas bažnyčios varpinės bokštas. Po dar vieno, 1963 m. įvykusio sprogimo, išliko tik šventoriuje buvusios koplyčios, tarp kurių – Kristaus kapo. Pastatymo šimtmečio proga buvo suklijuoti sprogimo metu pažeisti didysis (XVIII a.) ir vidurinis (XVII a.) varpai.

Dabartiniai maldos namai buvo pastatyti 1910 m. Jiems būdingas neogotikinis stilius, tačiau pasižymi ir neoromaninės architektūros ypatybėmis.

Nuotraukos šaltinis © ltvirtove.lt

Partneriai