(0)

Kupiškio etnografijos muziejus

Atvykę į Kupiškio kraštą būtinai aplankykite etnografijos muziejų – gilių tradicijų ir sukauptos senųjų kupiškėnų patirties įprasminimo vietą, pristatančią lankytojui XIX a. pab. – XX a. pr. kaimo žmogaus buities bei gyvenimo cikliškumo ekspoziciją, įvairias edukacines veiklas, šiuolaikinio meno parodas, tautodailininkų darbus bei kviečiančią į susitikimus su žinomais mūsų krašto žmonėmis.

Muziejuje esantys eksponatai leidžia patirti, kad kaimo žmogaus gyvenime nuo seniausių laikų vyravo darna su gamta, pagarbumas šeimai, begalinis darbštumas. Ekspozicijoje eksponuojami etnografiniai drabužiai, audiniai, sakralinio liaudies meno kūriniai, buities rakandai ir žemės apdirbimo padargai, dalis archeologinių radinių iš muziejaus rinkinių.

Muziejaus ekspozicijos interjeras yra originalus, čia labai išradingai persipina šiuolaikiškumo ir tradicinės kaimo trobos elementai.

Interjerą sukūrė Lietuvos Nacionalinio muziejaus, dabar jau šviesios atminties, kupiškėnė, garsi architektė Gražina Pajarskaitė.

Šiuo metu Kupiškio etnografijos muziejui priklauso trys struktūriniai padaliniai: Adomo Petrausko muziejus, Veronikos Šleivytės paveikslų galerija ir Laukminiškių kaimo muziejus.

Partneriai