(0)

Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro tikslas teikti turizmo informacijos ir kitas turizmo paslaugas, tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.

TIC uždaviniai:

  • Užtikrinti turistinės informacijos apie Klaipėdos rajoną sklaidą.
  • Plėsti turizmo paslaugų įvairovę, užtikrinti geros kokybės ir nustatytus reikalavimus atitinkančias turizmo paslaugas.
  • Vykdyti aktyvias ir pastovias Klaipėdos rajono turizmo rinkodaros priemones.
  • Formuoti Klaipėdos rajono kaip turizmui patrauklaus rajono įvaizdį.

Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras vykdo įvairiausius nacionalinius ir Europinius projektus, kurių tikslas saugoti ir viešinti kultūros paveldą, ekologinį bei aktyvų turizmą.

 

Partneriai