(0)

Kidulių dvaras

Savo laisvalaikį leisdami vienoje iš Šakių rajone esančių kaimo turizmo sodybų nuvykite pasižvalgyti po Kidulių dvarą.

Iki šių dienų išlikusiuose pastatuose buvo apsistojęs Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas III, kuomet laukė Prancūzijos imperatoriaus Napoleono dėl Tilžės taikos sutarties pasirašymo. Čia taip pat lankėsi Rusijos caras Aleksandras I. 1812 m. 

Kidulių dvaras suklestėjo šeimininku tapus generolu leitenantu. Naujasis savininkas daug dėmesio skyrė gamtinei aplinkai. Jis sutvarkytą parką papildė įvairiausiomis tolimųjų kraštų gėlėmis bei kitais sodo augalais.

Nuotraukos autorė © M. Būblaitytė

Partneriai