(0)

Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus

Apsistoję vienoje iš Klaipėdos rajone esančių sodybų, turiningai laisvalaikį galite praleisti apsilankę Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejuje. Muziejų sudarančios ekspozicijos išdėstytos trijose pastato dalyse. Pirmose dvejose muziejaus dalyse artimiau susipažinsite su rezistencinę kova, vykusia Klaipėdos rajone, o trečioji ekspozicijos dalis yra apie tremtį. Lauko ekzpozicijoje išvysite pokario lavoninę, kuri šiuo metu yra atminimui skirta koplytėlė, ir tremties vagoną. Šiame muziejuje sužinosite ne tik apie tremtinių ir partizanų gyvenimus, kasdienybę,išvysite  išvysite asmeninius daiktus, laiškus, dokumentus bei nuotraukas, bet ir praplėsite savo žinias apie Mažosios Lietuvos istoriją.   

Nuotraukų šaltinis © Gragždų krašto muziejus