(0)

Dimitravo palivarkas

Svečiuojantis vakarinėje Kretingos rajono dalyje, aplankykite ir 1892 m. įkurtą Dimitravo palivarką, kuris buvo pastatytas grafo Dmitrijaus Zubovo. Vėliau nuosavybės teisė priklausė grafams Tiškevičiams. Čia galima pamatyti priverčiamojo darbo stovyklos griuvėsius, kadangi 1937 m. palivarkas buvo paverstas Kauno sunkiųjų darbų kalėjimų filialu, o 1941 m. - žydų kalinimo vieta. Pastariesiems įvykiams atminti, darbo stovyklos griuvėsiuose pastatytas paminklas kaliniams atminti. 
 
 Nuotraukų autorius ©Rimantas Lazdynas