(0)

Ablingos memorialas

Poilsiaudami Klaipėdos rajone, aplankykite Ablingos memorialinį ansamblį, pastatytą ant Žvaginių piliakalnio. Ablingos memorialą sudaro 30 ąžuolo skulptūrų, kurios skirtos 1941 m. birželio 23 d. vokiečių karių sušaudytiems Ablingos ir Žvaginių kaimo gyventojams. 30 paminklų - tai 30 tragiškų pasakojimų apie fašizmo aukas. Skirtingo stiliaus bei išraiškos skulptūras vienija bendra idėja: protestas prieš smurtą, tautos nemirtingumas. Skulptūros yra tradicinio liaudiško stiliaus. Lietuvoje Ablingos memorialas yra pirmasis kolektyviai sukurtas monumentaliosios liaudies skulptūrų paminklas.

Čia taip pat galima rasti  A. Šiaulyčio iniciatyva atstatytą Ablingos Dievo Motinos lurdą. Dievo Motinos lurdas skirtas paminėti Ablingos kaimo tragedijai, kuomet 1941 m. birželio 23 d. Ablingos ir Žvaginių kaimo gyventojai buvo sušaudyti, o paskui ir pats kaimas sudegintas vokiečių karių. Ablingos Lurde vyksta religiniai kaimo aukų minėjimai - aukojamos šv. Mišios, giedamos giesmės.

Nuotraukų šaltinis © https://www.klaipedosrajonas.lt