(0)

Regioniniai parkai ir draustiniai Vilkaviškio rajone

Vištyčio regioninis parkas

Parkas įkurtas 1992 m. Jo tikslas išsaugoti Suvalkų kalvyno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Parko plotas – 10,1 tūkst. ha. Parke daug gamtiniu požiūriu vertingų kraštovaizdžio kompleksų, augalų, įrašytų į Raudonąją knygą, didelė žinduolių, roplių ir varliagyvių įvairovė. Siekiant sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui parke įrengti didysis ir mažasis Šilelio pažintiniai takai, kalnų slidinėjimo trasos su keltuvais, apžvalgos aikštelės, poilsiavietės.

Virbalgirio botaninis-zoologinis valstybinis draustinis

Plyti Vilkaviškio rajone. Draustinis užima 364 ha, sudarydamas atskirą kompaktišką miško masyvą, susidedantį iš 7 kvartalų. Tarp miško masyvo išlikę nedideli įsiterpusių pievų plotai. Miško pakraščiai ribojasi su dirbamaisiais laukais. Įkurtas siekiant išsaugoti unikalų liepyną su įvairia fauna. Nors Virbalgiris yra saugoma teritorija, žvėrių gausumą čia leidžiama reguliuoti medžiojant.

Paširvinčio telmologinis draustinis

Randasi Pašintuose. Įkurtas siekiant išsaugoti savitą Paširvinčio pelkinį kompleksą.

Partneriai