(0)

Muziejai Trakų rajone

Trakų istorijos muziejus

Įsikūręs vaizdingoje gamtos vietovėje, garsiausiame Lietuvos gynybinės architektūros komplekse - Salos ir Pusiasalio pilyse. Per 60 muziejaus veiklos metų sukaupta daugiau nei 290 tūkst. eksponatų. Kasmet muziejuje bendradarbiaujant su kitais muziejais ir kolekcininkais atidaromos naujos parodos iš muziejaus fondų, išleidžiami parodų katalogai. Muziejus organizuoja jau tradiciniais tapusius renginius ir šventes.

Sakralinio meno ekspozicija

Trakuose - buvusioje domininkonų vienuolyno koplyčioje 2005 metais gegužę atidaryta sakralinio meno ekspozicija, kur eksponuojami katalikų dvasininkų liturginiai drabužiai, bažnytinių apeigų indai bei kiti sakralinio meno kūriniai.

Karaimų etnografinė ekspozicija

1967 m. buvo atidaryta pirmoji Trakų istorijos muziejaus Karaimų etnografinė paroda, kurios pagrindą sudarė plačiai žinomo karaimų visuomenės veikėjo, mokslininko, orientalisto S. Šapšalo sukaupta kolekcija. Atnaujinta nuolatinė karaimikos ekspozicija atidaryta 1997 m., minint karaimų ir totorių atsikėlimo į Lietuvą 600-ąsis metines.

Partneriai