(0)

Piliakalniai ir kalvos Telšių rajone

Džiugo piliakalnis

Driekiasi į pietus nuo Telšių-Alsėdžių kelio pervažos per Klaipėdos-Radviliškio geležinkelį. Kalva yra balno formos, viršuje yra nedidelė aikštelė, pietinėje pusėje piliakalnį juosia pylimas. Greta piliakalnio yra Siraičių kapinynas.

Biržuvėnų piliakalnis

Piliakalnis randasi į rytus nuo Virvytės užtvankos ir Virvytės dešiniojo kranto. Dar kitai vadinamas Koplyčkalniu, Bambizkalniu. Piliakalnio aikštelę juosia išskleistas pylimas, o išorinis šlaitas leidžiasi į platų griovį. Aikštelės pakraštyje galima rasti buvusios mūrinės bažnyčios liekanų.

Sėbų piliakalnis

Šį piliakalnį galima rasti Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, prie Sėbų kaimo. Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje Virvyčios dešiniajame krante. Šlaitai vidutinio statumo. Piliakalnis labai apardytas arimų.

Vembūtų piliakalnis  

Piliakalnis yra Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, prie Vembūtų kaimo. Piliakalnis įrengtas aukštumos krašte, Gemliuko upelio kairiajame krante. Aikštelė ovali ir apjuosta pylimu, kurio išorinis šlaitas pietinėje pusėje leidžiasi į griovį.

Getautės piliakalnis

Piliakalnis randasi Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, prie Getautės kaimo, Viešės kairiajame krante, miške. Piliakalnis užima apie 5,5 ha ploto. Manoma, kad piliakalnyje stovėjo Kuršių pilis Viešvė, o kairiajame upelio krante ant aukštos kalvos įrengtas Getautės piliakalnis yra senųjų Viešvėnų pradžia.

Šaukštelio (Sprūdės) piliakalnis

Piliakalnis yra Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, prie Šaukštelio kaimo. Sprūdės piliakalnis, tarsi paslaptinga piramidė, paryškinanti gražiausias Žemaitijos aukštumas, primena mūsų ainių – baltų turiningą ir šlovingą praeitį kovose dėl žmogaus vietos po saule. Istorikų ir archeologų nuomone, piliakalnis priskiriamas "parako gadynei" – kovų su kryžiuočiais periodui.

Paplienijos piliakalnis

Piliakalnis randasi Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, prie Paplienijos kaimo. Manoma, kad Plinija buvo piliakalnis-prieplauka. Piliakalnio papėdėje buvo didelė gyvenvietė. Surasta stovyklos židinio pėdsakų, lipdytos, brūkšniuotos keramikos, molinių verpstukų, Djakovo tipo svorelių, metalo lydimo krosnelių. Aptikta ir gyventojų antžeminių būstų liekanų.

Moteraičio piliakalnis

Piliakalnis driekiasi Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, prie Pavandenės kaimo. Kalnas iškilęs virš jūros lygio 218,2 m. Jo viršuje yra keturi pakilimai ir stovi medinis kryžius. Iš tolo atrodo susidaro įvaizdis, kad tai moters galva, o  kiti pakilimai sudaro išsitiesusios moters kūno vaizdą.

Žąsūgalos piliakalnis

Ankščiau šis kalnas buvo vadinamas Baltininkų kalnu. Senovėje ši teritorija priklausė kuršių žemei ir turėjo gynybinę paskirtį. Iš čia atsiveria gražūs Žemaitijos vaizdai, matosi Sėbų, Girgždūtės, Medvėgalio, Moteraičio, Sprūdės, Šatrijos piliakalniai.

Pašatrijos piliakalnis

Piliakalnis randasi Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, prie Pašatrijos kaimo. Tai žymiausia, labiausiai turistų lankoma Telšių rajone. Pasak tyrinėtojų, senovėje ant Šatrijos kalno buvo viena svarbiausių Telšių krašto pagonių šventyklų.

Girgždūtės piliakalnis

Piliakalnį galima rasti Žemaitijos aukštumoje, prie Pagirgždūčio kaimo. Tai vienas gražiausių ir aukščiausių piliakalnių visoje Lietuvoje. Piliakalnis sudarytas iš dviejų kalvagūbrių. Sakoma, kad ant vieno kalvagūbrio pagonys atlikinėdavo savo religines apeigas, o ant kito buvo pastatyta pilis.

Partneriai