(0)

Kultūriniai objektai Švenčionių rajone

Turizmo kultūros ištekliams priskiriami archeologijos, istorijos, meno, mokslo ir technikos, urbanistikos paveldo objektai, folkloras, tradicijos ir liaudies amatai, šiuolaikiniai meno kūriniai ir mokslo laimėjimai, kolekcijos, kiti kultūros objektai ir saugomos teritorijos, kurių vertybės sudaro galimybes naudoti juos profesiniam, pažintiniam, kultūriniam ir kitokiam turizmui. Švenčionių rajone yra 415 kultūros ir istorijos vertybių. Tarp jų 144 - archeologijos, 72 - architektūros, 99 - dailės ir 95 istorijos vertybės. Partizanams ir rezistentams, kariams ir genocido aukoms pastatyta 20 paminklų. Rajone yra 12 vokiečių karių kapų. Kultūros paveldo objektų gausa sukuria prielaidas kultūrinio turizmo plėtrai.

Partneriai