(0)

Bažnyčios ir vienuolynai Anykščių rajone

Anykščių Šv. Mato bažnyčia

Ryškiausias Anykščių panoramos akcentas – neogotikinė Šv. Mato bažnyčia (pastatyta 1909 m., arch. Nikolajus Andrejevas) – tai aukščiausia dvibokštė bažnyčia Lietuvoje, jos bokštų aukštis siekia 79 metrus. 2012 metais viename bokšte įrengta apžvalgos aikštelė. Bažnyčioje gausu meno paminklų.

Anykščių Šv. Aleksandro Nevskio cerkvė

Pirmoji medinė cerkvė Anykščiuose buvo pastatyta 1867 m. ir pavadinta didžiojo Rusijos kunigaikščio Aleksandro Nevskio vardu. Dabartiniai pravoslavų maldos namai statyti 1873 m. Šalia cerkvės stovėjusi mokykla, kurioje mokėsi būsimi rašytojai J. Biliūnas ir A. Žukauskas.

Andrioniškio Šv. Petro ir Povilo bažnyčia

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia stovi pačiame Andrioniškio miestelio centre. Pirmąją medinę bažnyčią 1726 m. pastatė Čartoriskiai. Dabartinė mūrinė bažnyčia atsirado XXa. vid., pagal vietinio inžinieriaus P.Morkūno projektą - perstačius mūrinį grūdų sandėlį.

Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia

Rašytiniuose šaltiniuose Svėdasai minimi nuo 1522 m., XVI a. Svėdasuose buvo įsikūrę  Lietuvos didikų Radvilų giminė. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1794 m., grafo Liucijono Marikonio rūpesčiu, prie senosios mūrinės dalies pristatant medinę. Bažnyčios šventoriuje įkūrė savo šeimos koplyčią – mauzoliejų. Bažnyčia garsėja žinomų XVII a. liejikų varpais.

Inkūnų Švč. Aušros vartų Dievo Motinos bažnyčia

Inkūnų bažnytkaimis 15 km į šiaurę nuo Anykščių. Kukli Švč. Aušros vartų Dievo Motinos bažnyčia stovi šalia Šaltinėlio upelio. Bažnyčios pamatų akmenyje iškalta pašventinimo data – 1942 m.

Burbiškio Švenčiausios Jėzaus Širdies bažnyčia 

Bažnyčia Burbiškyje atsirado tik 1932 m., bet po karo jos patalpas reikėjo perduoti mokyklai. Susigrąžinti bažnyčios nepadėjo nei miestelio gyventojų laiškai pačiam Stalinui, nei jų vizitas į Maskvą. Dabartinė bažnyčia įrengta 1955 m.

Traupio Šv. Onos bažnyčia

Dabartinė Šv. Onos bažnyčia pastatyta 1892 m. Bažnyčios bokšte yra seniausias varpas Anykščių rajone, ant kurio užrašyta: „IN HONOREM SSTRINITATIS ET BV MARIAE M.R.D. FUSA ANNO 1635”. 1976 m. jis buvo atkastas bažnyčios šventoriuje.

 

Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia

XIX a. pabaigoje, miestelio centre pastatyta Šv. Jurgio bažnyčia, turinti liaudies architektūros ir neoklasicizmo bruožų. Bažnyčios centriniame altoriuje „Marijos su kūdikiu” paveikslas, jo aptaisas - vienas turtingiausių aptaisų rajone.

Užunvėžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia

Užunvėžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia pastatyta 1940 m. (arch. K. Reisonas)

Skiemonių Šv. Mergelės Marijos bažnyčia

Pirmoji Skiemonių bažnyčia pastatyta XVII a. pradžioje. Šios bažnyčios istorija susijusi su Dievo apvaizda – 1962 m. vasaros viduryje laukuose aštuoniolikmetei merginai apsireiškė Dievo motina.

Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Pirmoji bažnyčia Kavarske pastatyta 1463 m. garsių Lietuvos didikų Oginskių giminės iniciatyva. Dabartinės Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statybos prasidėjo XIX a. vid., architektūroje dominuoja neobaroko, neoklasicizmo stilistika. Varpinės bokšte yra Karaliaučiuje lietas varpas, datuojamas 1769 m.

Raguvėlės Šv. Stepono bažnyčia

Dvarininkas Jurgis Komaras 1796 m. pastatė medinę bažnyčią, išlikusią iki šių dienų. Raguvėlės bažnyčioje yra vieni seniausių vargonų Anykščių rajone, kuriuos padarė nežinomas autorius 1795 metais, puošybai panaudotas Komarų šeimos herbas.

Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčia ir bernardinų vienuolyno ansamblis

Troškūnų dvaro savininkas Vladislovas Sakalauskas 1696 m. į šį miestelį atsikvietė vienuolius bernardinus. XVIII a. inicijavo naujos vėlyvojo baroko stiliaus bažnyčios statybas, pagal architekto M. Knakfuso projektą. Šalia bažnyčios įkurtas bernardinų vienuolyno kompleksas.

Partneriai