(0)

Sėkmingai įgyvendinti KPP projektai

Lietuvos kaimo tinklo elektroninės komunikacijos projektas „Galimybės jaunimui vystyti verslą kaime“

Kaimo turizmo veikla bendradarbiavimo pagrindu geba apjungti net kelias veiklos sritis – apgyvendinimą, vietinį maistą, amatus, tautinį paveldą bei kitas teikiamas papildomas pramogas ar paslaugas kaimo vietovėje. Vaizdo klipuose pateikiamas Kaimo plėtros paramos (KPP) remiamų priemonių įgyvendinimas kaimo turizmo versle yra šviečiamoji ir informacinė medžiaga visuomenei, ypač jaunimui, kuris galėtų tokiu verslu užsiimti kaimo vietovėje. Pristatant geruosius KPP įgyvendinimo kaimo turizmo versle pavyzdžius, norima paskatinti aktyvesnį jaunimo dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, užimtumo didinimą, patrauklių turizmo produktų kūrimą bei regionų įvaizdžio gerinimą.


Anykščių rajone įsikūrusios kaimo turizmo sodybos „Žalioji stotelė“ šeimininkė Inga Kilčiauskienė pasakoja savo sėkmės istoriją. Ji 2017 m. pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemone „Bendradarbiavimas“ (veiklos sritis „Parama smulkių ūkių bendradarbiavimui“) bei gavo finansavimą, kurio dėka įsigijo baidarių, kurios padėjo sėkmingai vystyti verslą ir padidinti klientų srautus.


Molėtų rajone įsikūrusio ekologinio kanapių ūkio „Šironija“ šeimininkas Andrius Šironas pasakoja savo sėkmės istoriją. Jis pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemone „Ūkio ir verslo plėtra“ (veiklos sritis „Parama smulkiems ūkiams“) bei gavo finansavimą, kurio dėka įsigijo įrangą, padėjusią sėkmingai vystyti verslą, jį plėsti bei kurti naujus inovatyvius produktus.


Kaišiadorių rajone įsikūrusio augalininkystės ūkio šeimininkas Mindaugas Grenda pasakoja savo sėkmės istoriją. Jis pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemone „Investicijos į materialųjį turtą“ (veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“) bei gavo finansavimą, kurio dėka įsigijo ūkio techniką, kuri padėjo ženkliai padidinti darbo našumą ir efektyvumą.

 

Vaizdo klipai sukurti įgyvendinant Lietuvos kaimo turizmo asociacijos projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisykles, skirtas elektroninėms komunikacijos priemonėms.

Projektui įgyvendinti skiriama iki 15 000,00 Eur dydžio 90 proc. parama, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 12 750,00 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 250 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos.

Partneriai