(0)

2019 m. įsigalioję pokyčiai registruojant kaimo turizmo sodybas

Nuo 2019 m. sausio 1 d. apgyvendinimo paslaugų registracijos ir priežiūros funkcijas atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. 

Dėl neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų prašome kreiptis:

Elena Navickaitė-Zalieckienė tel. nr. +370 5 204 1344, el. paštas - [email protected]

Neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas apima:

  • apartamentų komplekso paslaugos;
  • kaimo turizmo paslaugos;
  • nakvynės ir pusryčių paslaugos;
  • nakvynės namų (angl. hostel) paslaugos;
  • poilsio namų paslaugos;
  • turistinio laivo apgyvendinimo paslaugos;
  • turistinės stovyklos paslaugos.

Nurodytas apgyvendinimo paslaugas pageidaujantis teikti asmuo privalo per 10 darbo dienų nuo veiklos vykdymo pradžios Tarnybai pateikti pranešimą apie neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikimą. Pranešime turi būti nurodyta: neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir kontaktiniai duomenys arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys, neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų rūšis, apgyvendinimo paslaugų objekto pavadinimas, adresas, vietos koordinatės, kontaktiniai duomenys, kambarių (aikštelių, namelių) ir vietų skaičius.

Pranešimą apie apgyvendinimo paslaugų teikimą Tarnybai galima pateikti elektroniniu paštu [email protected] 

Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus pranešime pateiktiems duomenims (pasikeitė paslaugų teikėjas, jo teisinė forma, teisinis statusas, adresas ar kiti duomenys), apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų buvusį pranešimą patikslinti, pateikdamas Tarnybai pasikeitusius duomenis.

 

Visas apgyvendinimo paslaugų rūšis gali teikti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys. Taip pat svarbu pažymėti, kad visoms apgyvendinimo paslaugoms yra taikomas 9 proc. PVM lengvatinis tarifas.

 

Laisvos formos registracijos kortelės

Taip pat primename apie prievolę apgyvendinimo paslaugų teikėjams pildyti laisvos formos registracijos korteles, registruojant kiekvieną atvykusį turistą (valstybių narių ir kitų valstybių piliečius). Registracijos kortelėse privalo būti šį informacija: vardas, pavardė, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, apgyvendinamo asmens pilietybė bei valstybė, išdavusi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamosios vietos adresas, atvykimo į apgyvendinimo įstaigą data, išvykimo iš apgyvendinimo įstaigos data, kartu atvykusio sutuoktinio ir (ar) nepilnamečio vaiko (-ų) vardai ir pavardės.

Jeigu turistai atvyksta su grupės vadovu, tai kortelėje turi būti tik grupės vadovo išsami informacija, kaip nurodyta aukščiau, o grupės sąrašas tiesiog turi būti pridėtas, kuriame pateikiama visų kelionės grupės narių vardai, pavardės ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeriai.

Šias korteles privaloma saugoti 5 metus.

Partneriai