Piliakalniai Šiaulių rajone

Bubių piliakalnis

Piliakalnis ir senovinė gyvenvietė randasi Bubiuose, Dubysos upės kairiajame krante. Dar vadinamas Pilale. Greta piliakalnio užtvenkus Dubysą susidarė Bubių tvenkinys, tačiau piliakalnis buvo išsaugotas.

Kurtuvėnų piliakalnis

Kurtuvėnų piliakalnis su gyvenviete, dar vadinamas Kapos piliakalniu. Įrengtas atskiroje kalvoje. Iš pietų, pietryčių ir pietvakarių jį juosia pelkė. Piliakalnį labai apardė jame stovėjusi bažnyčia, aplink ją įrengtos kapinės.
 
Romučių piliakalnis
 
Piliakalnis randasi  prie Papalskių kaimo. Apardytas dėl jame buvusių kapinių (ant pylimo tebestovi kryžiai ir mūrinė koplytėlė), pietinis šlaitas - keliuko. Aikštelė dirvonuoja, šiaurinė dalis apaugusi gyvatvorėmis, šlaitai apaugę lapuočiais, krūmų pomiškis iškirstas.
 
Šilėnų piliakalnis
 
Randasi prie Šilėnų kaimo. Įrengtas atskiroje kalvoje Ventos kairiajame krante, iš pietryčių saugomas Ventos slėnio. Piliakalnis apardytas arimų, aikštelėje stovi geodezinis reperis. Aikštelė dirvonuoja, šlaituose auga paskiri lapuočiai.
 
Sauginių piliakalnis
 
Piliakalnis yra prie Sauginių gyvenvietės. Piliakalnis apardytas arimų, rytiniame šlaite kastas žvyras, vakariniai ir pietiniai šlaitai stačiais skardžiais griūna į tvenkinį. Piliakalnis dirvonuoja. Netoli piliakalnio ant Užbitės kalno buvo kapinynas.

Luponių piliakalnis
 
Yra Luponių kaime. Piliakalnio pylimai apardyti apkasų, šiaurės vakarų pylime įkastas reperis, jo papėdėje aikštelės pusėje išlyginta keturkampė aikštelė gegužinėms. Piliakalnis ir priešpilis dirvonuoja, piliakalnio šlaituose auga keli klevai, priešpilio šlaituose - krūmai. Piliakalnio šiaurinėje pusėje stovi dvi sodybos.
 
Jurgaičių piliakalnis
 
Jurgaičių piliakalnis, dažniau vadinamas Kryžių kalnu, yra Meškuičių seniūnijoje (Šiaulių rajonas). Ant piliakalnio yra tūkstančiai kryžių, atvežtų ne tik iš įvairių Lietuvos vietų, bet ir iš užsienio. Šį kalną dar labiau išgarsino 1993 m. čia apsilankęs popiežius Jonas Paulius II.


 
 

Sodybos Šiaulių rajone

21
27
28
29
Dėl kainų teiraukitės pas sodybos šeimininką.

Miegamų vietų: 34

Vietų šventėms: 50

27
28
29

Vieta: 12-15

Miegamų vietų: 24

Vietų šventėms: 65

Dėl kainų teiraukitės pas sodybos šeimininką.
29
Dėl kainų teiraukitės pas sodybos šeimininką.
29
Dėl kainų teiraukitės pas sodybos šeimininką.