(0)

Bambininkų piliakalnis

Poilsiaudami vienoje iš Alytaus rajone esančių kaimo turizmo sodybų aplankykite Bambininkų piliakalnį, kuris dar yra žinomas kaip Ąžuolų Ragas arba Dembavaragis. Šlaitų aukštis skirtingose vietose skiriasi. Vienur jis siekia 5 m, kitur – 6–7 m. Pietuose yra 2 ha papėdės gyvenvietė, kurioje rasta brūkšniuotos, grublėtos ir žiestos keramikos.

Vienoje legendoje pasakojama, kad čia amžino poilsio atgulė Demburis – paskutinis Perkūno garbintojas šiose apylinkėse. Jam dar nemirus buvo iškasta duobė, kurioje jį vėliau palaidojo. Čia pasibaigė jo vargai ir vietiniai kalvą pavadino Dambavargiu. Kitoje legendoje teigiama, kad jis atsirado dėl prancūzų. Teigiama, jog 1812 m. prancūzai kalną supylė kepurėmis.

Nuotraukų šaltinis © gamtosknyga.lt

Partneriai