(0)

Lankomi ūkiai

 

 

 

 

Projektas "Agroturizmo produktų vystymas, puoselėjant ūkininkavimo tradicijas Latvijoje - Lietuvoje" skirtas darniai kultūrinio paveldo išsaugojimo plėtrai ir kultūrinio paveldo paslaugų bei produktų skatinimui, siekiant padidinti turistų skaičių programos įgyvendinimo teritorijoje. Pagrindinis projekto tikslas yra darnaus tarpvalstybinio kultūrinio paveldo skatinimas per agroturizmo produktus programos teritorijoje Latvijoje ir Lietuvoje.
 
Agroturizmo produktai, skatinantys tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir kultūrinio paveldo išsaugojimą, atsiras palaipsniui – sukūrus kriterijų sistemą ir gerosios praktikos gaires būsimiems paslaugų teikėjams, prasidės reklaminė kampanija, produktai bus atpažįstami ir tik tada pateks į rinką.
 
Agroturizmo produktai – tradicijas puoselėjančių lankomų ūkių, sodybų ar muziejų teikiamos paslaugos, supažindinančios lankytojus su istoriniu ar kultūros paveldu. Tai gali būti ūkio, sodybos ar muziejaus pristatymas, ekskursijos ir edukacinės programos, atskleidžiančios ūkininkavimo ir gamybos tradicines ir šiuolaikines veiklas (žuvų rūkymas, duonos kepimas, keramika ir t.t.); produktų degustacijos; produktų ir suvenyrų pardavimas; interaktyvios pramogos ir kitos.
 
Projekto tikslas – viešinti agroturizmo produktus ir skatinti naujų atsiradimą visoje programos teritorijoje Latvijoje ir Lietuvoje, siekiant išsaugoti kultūros paveldą bei pritraukti daugiau turistų į regionus. Agroturizmo produktai kuriami ir pristatomi sodybose, ūkiuose ir muziejuose, kuriuose puoselėjamos žemės ūkio, žuvininkystės, amatų, maisto produktų gamybos ir perdirbimo tradicijos.
Planuojami projekto rezultatai:
1) 10 turistinių maršrutų, kurie apima lankomus ūkius ir sodybas, siūlančias agroturizmo produktus (po 50 ūkių ir/ar sodybų Lietuvoje ir Latvijoje);
2) parengta metodinė medžiaga smulkiesiems verslininkams (3 knygų rinkinys apie agroturizmo produktų kriterijus, ūkio ar sodybos pritaikymą turistams ir rinkodarą, informaciniai seminarai, produktų akreditavimas);
3) agroturizmo produktų rinkodaros kampanija.
 
Projektą “Agroturizmo produktų vystymas, puoselėjant ūkininkavimo tradicijas Latvijoje - Lietuvoje” (AGRI HERITAGE) Nr. LLI-65 finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.
 
Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako Lietuvos kaimo turizmo asociacija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
Partneriai