(0)

Competence development through employee training

Thematic specific training is planned during the project, which will help to improve the efficiency and smoothness of work with clients, increase the efficiency of employees of the participating companies, increase productivity, sales, employees will acquire or improve their knowledge and professional skills, significantly increase their competence. It will strengthen their market position, make them more competitive, more demanding in the labor market and ensure their professional mobility.

----

Lietuvos kaimo turizmo asociacija įgyvendina projektą pagal priemonę Kompetencijos LT.

Projekto pavadinimas: Kompetencijų ugdymas per darbuotojų mokymą

Projekto numeris: 09.4.3-ESFA-K-814-02-0025.

Projekto metu planuojama vykdyti tematinius specialiuosius mokymus, po kurių darbas su klientais taps efektyvesnis ir sklandesnis, išaugs projekte dalyvaujančių įmonių darbuotojų efektyvumas, padidės darbo našumas, pardavimų apimtys,  darbuotojai įgis ar tobulins savo žinias bei profesinius įgūdžius, ženkliai pakels savo kompetenciją, kas leis jiems sustiprinti savo pozicijas rinkoje, jie taps konkurencingesni, paklausesni darbo rinkoje, bus užtikrintas jų profesinis mobilumas.

Projekte dalyvaus 48 mažos įmonės. Projekto įgyvendinimo metu bus apmokyti 481 darbuotojai. Visi mokymuose dalyvavę asmenys gaus mokymų baigimo pažymėjimus.

Bendras projekto biudžetas yra 489 722,05 Eur, iš kurių 357 364,29 Eur finansuojama iš Europos socialinio fondo.

Partners