„Karaimų kultūros atspindžiai siuvinėjimuose“

Tekstilės apdirbimo amatai

Ilgus šimtmečius gyvendami Lietuvoje, karaimai išlaikė savo kalbą, religiją, papročius ir kultūrą. Vienas iš kultūros ir papročių apraiškos elementų yra tautoje naudojami ornamentai ir siuvinėjimai. Karaimų liaudies menui būdingi geometrinis ir augalinis ornamentai. Amatininkė mielai su visais dalinasi savo žiniomis apie karaimų istoriją ir įrodo, jog etninė tautos kilmė yra glaudžiai susijusi su jos tautodaile.

Edukacinės programos tikslas

Supažindinti su išskirtine karaimų kultūra, jos kilme ir istorija. Pristatyti siuvinėjimo amatą ir išmokyti siuvinėjimo subtilybių.

Veiklos: Edukacijos metu būsite trumpai supažindinami su karaimų – nedidelės, Lietuvoje gyvenančios, tiurkų kilmės tautos istorija, papročiais. Pažinsite karaimų tautos etninį savitumą, kurį itin ryškiai perteikia jų tradicinė ornamentika, naudojama daiktų puošyboje, siuvinėjant įvairius buitinius, šventinius, ritualinius daiktus. Sužinosite karaimų liaudies menui būdingus pasikartojančio ritmo geometrinius ir augalinius ornamentus, įvairias siuvinėjimo technikas, ornamentų ir spalvų reikšmes. Taip pat patys galėsite susikurti savitus ornamentus pagal pateiktą istorinę-etnografinę medžiagą.

Edukacijos trukmė: 1 – 1,5 val.

Asmenų skaičius: 10 – 30 asmenų.

Sezoniškumas: visus metus.

Kalbos: Lietuvių, rusų, lenkų.

Būtina išankstinė registracija!

Siuvinėjimo amato sertifikato Nr. 848, data 2018-01-04.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo