Vykdomi projektai

Nuo 2013 m. Lietuvos kaimo turizmo asociacijos vykdyti/-omi projektai

Projekto pavadinimas Projekto įgyvendinimo laikotarpis Projekto trumpas aprašymas  Partneriai, projekto įgyvendinimo vieta, kita informacija Paramos suma, Eur
Konkursai "Lietuviška kaimo turizmo sodyba" 2013-2014 m. Pagal nustatytus kriterijus atrinkti ir adovanoti labiausiai etnokultūrą puoselėjančius LKTA narius. Lietuvos kaimo tinklo finansuojamas projektas. Partnerių nėra. Įgyvendinimo vieta - Lietuva. 4 344,00
Konkursai "Lietuviška kaimo turizmo sodyba" 2015 m. Pagal nustatytus kriterijus atrinkti ir adovanoti labiausiai etnokultūrą puoselėjančius LKTA narius. Lietuvos kaimo tinklo finansuojamas projektas. Partnerių nėra. Įgyvendinimo vieta - Lietuva. 2 896,00
Europos kaimo turizmo asociacija (EUROGITES) 2013-2014 m. Atstovauti LKTA narių interesus Europos lygmeniu. Lietuvos kaimo tinklo finansuojamas projektas. Partnerių nėra. Įgyvendinimo vieta - įvairios Europos šalys. 6 661,00
SAFETUR  2012-2014 m.  Praktine patirtimi pagįstas mokymo įrankis saugumui kaimo turizmo sektoriuje Europoje užtikrinti. Svarbiausias tikslas - parengti saugos ir saugumo kaimo turizme virtualius mokymus, vertinimo vadovą bei savikontrolės vertinimą. Finansuojamas  iš "Lifelong learning programme" programos. Įgyvendinimo vieta - visų partnerių šalys.
 Partneriai: Bulgarijos kaimo turizmo asociacija, Ispanijos regioninė kaimo turizmo asociacija, Didžiosios Britanijos kaimo turizmo asociacija, Latvijos kaimo turizmo asociacija "Lauku celotajs", Norvegijos kaimo turizmo asociacija
24 111,00
„Turizmo skatinimas didinant regionų istorinį ir kultūrinį žinomumą“ 2013-2014 m. Projekto metu įgyvendinamos veiklos sustiprino Lietuvos ir Baltarusijos savivaldų ir verslo institucijų bendradarbiavimą turizmo, sveikatingumo ir svetingumo srityse, o tai leidžia plačiau ir operatyviau naudotis informacija apie istorinį-kultūrinį paveldą tiksliniame regione.  Projektas finansuojamas Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės 2007- 2013 m. Bendradarbiavimo per sieną programos Lietuva – Latvija – Baltarusija lėšomis. LKTA buvo vieni iš partnerių. Partneriai iš Lietuvos - VšĮ Baltijos agroverslo institutas, Druskininkų savivaldybės administracija - ir Baltarusijos - Visuomeninio susivienijimo „Respublikinė turizmo ir sporto sąjunga“ Gardino srities filialas bei Gardino miesto vykdomasis kūno kultūros, sporto ir turizmo departamento komitetas.
Vieta - Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje – Druskininkų savivaldybėje ir Gardino srityje.
19 028,00
Europos kaimo turizmo asociacija (EUROGITES) 2015 m. Atstovauti LKTA narių interesus Europos lygmeniu. Lietuvos kaimo tinklo finansuojamas projektas. Partnerių nėra. Įgyvendinimo vieta - įvairios Europos šalys. 3 330,00
Šiaurės valstybių Geros savijautos turizmo projektas PROWELL 2014-2015 m.  Projektu siekiama vystyti specializuotų kaimo turizmo produktų kūrimą, akcentuojant sveiką gyvenseną. Remiantis gerąja praktika partnerių šalyse bei išanalizavus vartotojų poreikius, parengti geros savijautos turizmo produktų kriterijus ir juos pritaikyti LKTA narių sodybose. Finansuojamas Europos Komisijos. Įgyvendinimo vieta - visų partnerių šalys. Partneriai: Latvijos kaimo turizmo asociacija "Lauku celotajs", Suomijos turizmo organizacija, Rytų Suomijos universitetas, Danijos Vejle regiono turizmo organizacija, Hardangerio (Norvegija) turizmo organizacija, Rytų Danijos universitetas 19 509,00
MARLO 2013-2015 m. Pagrindinis projekto tikslas - skatinti domėjimąsi vietiniais ir ekologiškais produktais; projekto metu sukurtomis rinkodaros priemonėmis smulkieji gamintojai padidino savo produktų pridedamąją vertę bei prisidėjo prie vietos bendradarbiavimo plėtros. Finansuota iš "Lifelong learning programme" programos.  Įgyvendinimo vieta - visų partnerių šalys. Partneriai:
 CFPPA/CDFA of Sainte Livrade sur Lot (CFPPA) Prancūzija;
• Consortium CONFAO, Italija;
• State Education Centre (SEC) Ministry of Education and Science Republic of Latvija;
• Foundation for Culture and Ecology (FCE), Rumunija;
• Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia (CAFS) Slovėnija;
19 462,00
SENGOR 2014-2016 m. Projektu siekta skatinti ir plėtoti kaimo turizmo pasiūlą senjorams. Projekto partneriai vykdė veiklas, kurios padėda vystyti apgyvendinimo paslaugas senjorams bei nustatyti gaires kaimo turizmo paslaugų teikėjams, priimantiems savo sodybose senjorus turistus. Finansuojamas Europos Komisijos. Įgyvendinimo vieta - visų partnerių šalys. Partneriai: Europos kaimo turizmo federacija EUROGITES, Latvijos kaimo turizmo asociacija "Lauku celotajs", Norvegijos kaimo turizmo asociacija, Olandijos senjorų organizacija, Vlaams Brabant (Belgija) regiono turizmo organizacija 20 302,00
Country style 2014-2015 Projektas skirtas paskatinti kaimo turizmo organizacijų bendradarbiavimą tarp Baltijos jūros regiono šalių Finansuojama pagal programą "EUSBSR - Seed money facility. Įgyvendinimo vieta - visų partnerių šalys. Partneriai: Latvijos kaimo turizmo asociacija "Lauku celotajs", Norvegijos kaimo turizmo asociacija, Estijos kaimo turizmo asociacija, Lenkijos kaimo turizmo asociacija, Meklenburgo-Pomeranijos (Vokietija) žemės turizmo organizacija, Greifsvaldo universitetas (DE) 2 504,00
E-KITOUR 2015-2017 Projektas skirtas e.rinkodaros kompetencijų didinimui kaimo turizmo sektoriuje. Projekto metu bus sukurti mokymų moduliai ir praktinis vadovas e. rinokodaros priemonių įgyvendinimui smulkiose ir vidutinėse įmonėse, užsiimančiose kaimo turizmo verslu. Finansuojama pagal ERASMUS + programą. Įgyvendinimo vieta - visos partnerių šalys. Partneriai: Kauno mokslo ir technologijų parkas, SE1 Media Ltd (Didžioji Britanija), Eurocrea Merchant Srl (Italija), Avaca technologies consulting (Graikija), Federturismo confindustria (Italija),  Europos kaimo turizmo federacija EUROGITES.
34 375,00

BSR Culinary route

2015-2016 Projektas skirtas kaimo turizmo organizacijų bendradarbiavimui skatinti tarp Baltijos jūros regiono šalių, vystant kulinarinio paveldo turizmą. Finansuojama iš Baltijos jūros šalių Tarybos. Įgyvendinimo vieta - visų partnerių šalys. Partneriai: įvairios turizmo ir kulinarinio paveldo vystymo organizacijos iš Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos ir Danijos. 4 542,00

Tradicinio lietuviško maisto gidas

2016-2018 Projektu bus siekiama viešinti Lietuvos tradicinį maistą bei, vykdant e-rinkodaros priemones, skatinti turizmo produktų bei paslaugų žinomumą šalyje ir užsienyje.  Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Partnerių nėra.
Įgyvendinimo vieta - Lietuva.
203 553,24

Revival of old traditional fruit, vegetable and ornamental plants and their products: Heritage Gardens Tour

2017-2019 Projekto pagrindinis tikslas – padidinti autentiškų kolekcijų patrauklumą ir prieinamumą.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

70 677,50

Agroturizmo produktų vystymas, puoselėjant ūkininkavimo tradicijas, Latvijoje ir Lietuvoje

2017-2019 Projektas skirtas kultūrinio paveldo paslaugų bei produktų skatinimui, plėtojant agroturizmo produktus programos teritorijoje Latvijoje ir Lietuvoje. Išlaikytos senosios tradicijos amatuose, statyboje ir architektūroje bus pristatomos turistams atviruose ūkiuose, ekskursijose su gidais, meistriškumo pažintinėse programose, interaktyviuose muziejuose.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

96 497,95
Specialūs pasiūlymai

Sodyba „Atostogos Grybiškėje“

Zarasų rajonas

Sodyba „Gaja“

Kelmės rajonas

Paskutinė minutė

Sodyba „Duobys“

Molėtų rajonas

liko: 4 d. 3 val. 53 min.

„Baluošo krantas“

Ignalinos rajonas

liko: 4 d. 3 val. 53 min.